BraveCamp-letni obóz Inkubatora UW-rekrutacja trwa!
31 maja 2018

 

 

 

BraveCamp – obóz szkoleniowo-integracyjny  Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego

 

Trwa rekrutacja na kolejną edycję BraveCamp – obozu szkoleniowo-integracyjnego, organizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Tygodniowy wyjazd, podczas którego uczestnicy będą rozwijać swoje projekty biznesowe oraz naukowe, odbędzie się w dn. 8-14 lipca 2018 roku nad Zegrzem pod Warszawą.

Wyjazd dedykowany jest studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentom obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu.

Podczas pięciu dni warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dopracowywać swój pomysł pod okiem ekspertów z dziedzin m.in. zarządzania projektami, design thinkingu i autoprezentacji. Zwieńczeniem cyklu szkoleń będzie profesjonalna prezentacja pomysłów, spośród których jury wybierze najlepszy. Dla zwycięzcy przewidziany jest grant w wysokości 10 000 złotych na rozwój inicjatywy.

Na aplikacje czekamy do 8 czerwca 2018 roku. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrane 20 projektów.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji znaleźć można na stronie: www.bravecamp.pl i na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1922343121163194/

Zachęcamy również do kontaktu mailowego z koordynatorem projektu: przemek.krawczyk@inkubator.uw.edu.pl


Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.

Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdym z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych  dzięki możliwości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC. 

Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.

 


Wspomnienie dr. Andrzeja Kamińskiego
30 maja 2018

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana dr. Andrzeja Kamińskiego

Byłego wieloletniego, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi pracownika Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
byłego Kierownika Zakładu Dydaktycznego Fizyki i Radiochemii,
świetnego wykładowcę i wyjątkowego członka naszej społeczności.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego


Odszedł od nas dr Andrzej Kamiński, który całe swoje życie zawodowe związał z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej zajmował się zastosowaniem metod radiochemicznych do badania termicznego rozpadu prostych węglowodorów. Z dużym powodzeniem stosował pulsową technikę radiochromatograficzną do śledzenia kinetyki wymiany izotopowej wodoru. Opracował metodę oznaczania rodników, tworzących się podczas pirolizy węglowodorów. Cechowała Go umiejętność podejmowania trudnych eksperymentów i stosowania technik komputerowych do interpretacji wyników.

Poza osiągnięciami naukowymi niemniej ważny był Jego niezwykle życzliwy stosunek do otaczających Go ludzi. Andrzej był zawsze uśmiechnięty, chętny do współpracy, nigdy nie zazdrościł innym sukcesów i powodzenia. Był bardzo dowcipny i trafnie charakteryzował ludzi. Był dobrym nauczycielem akademickim, cieszył się sympatią studentów, cechowała Go bowiem bezpośredniość i stała gotowość do pomocy. Andrzej był wysportowanym chłopakiem, świetnym pływakiem i niezawodnym kompanem. Nigdy nie narzekał na los, warunki pracy i swoje zdrowie. Bliscy Mu koleżanki i koledzy będą Go zawsze życzliwie i serdecznie wspominali.  

Jerzy SobkowskiSeminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.06.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 5 czerwca br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badan in vitro” sprawozdanie nr 2 z projektu OPUS NCN” wygłosi: prof. dr hab. Joanna Sadlej, z Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.


25 maja 2018

Uprzejmie informujemy, że jak co roku organizowana jest sesja plakatowa, na której Studenci zaprezentują wyniki swoich prac magisterskich prowadzonych w roku akademickim 2017/2018.

Sesja plakatowa zostanie uroczyście otwarta w dniu 06.06.2018 r. (środa) o godz. 12.00 w holu Wydziału.

Plakaty powinny być prezentowane do dnia 29 czerwca 2018 r.

Każdy magistrant będzie osobiście prezentował wyniki swoich badań w postaci 2-3 minutowej prezentacji ustnej.

Za najlepsze wystąpienia i plakaty będą przyznawane nagrody i wyróżnienia;
wszyscy Pracownicy Wydziału Chemii będą mogli oddać głos na najlepszy plakat (nagroda społeczności akademickiej).

Organizatorzy Sesji
Dr Katarzyna Pałka
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie MAESTRO NCN

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym MAESTRO Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Termin przesyłania dokumentów upływa 8 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 29.05.2018
23 maja 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 29 maja br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Wynalazki farmaceutyczne – zdolność patentowa i procedury ubiegania się o ochronę” wygłoszą: Małgorzata Kozłowska, Naczelnik Wydziału Biotechnologii i Farmacji, ekspert w Departamencie Badań Patentowych oraz Jolanta Wąż, Naczelnik Wydziału Zgłoszeń Międzynarodowych, ekspert w Departamencie Zgłoszeń, reprezentujące Urząd Patentowy RP.


Rodzice na uniwersytecie-warsztaty 5.06.2018 i 14.06.2018
22 maja 2018

W imieniu zespołu projektowego Rodzice na Uniwersytecie (http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/) wybranego w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego UW zapraszamy pracowników administracyjnych, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, na edycję letnią trwających warsztatów. Projekt został objęty patronatem Prorektor ds. rozwoju UW prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

Zachęcamy do udziału w module prawnym (zapraszamy z własnymi pytaniami i wątpliwościami na które prowadząca udzieli odpowiedzi), module psychologicznym (Równowaga praca a dom 5 czerwca oraz Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy 14 czerwca), a także w module warsztatowym w ramach którego każdy może przedstawić swój punkt widzenia na aktualną sytuację rodziców na UW oraz postulowane przez siebie rozwiązania mające uczynić swój instytut, wydział, cały uniwersytet miejscem bardziej przyjaznym rodzicom.

Najbliższe terminy warsztatów: 5 i 14 czerwca (odpowiednio wtorek i czwartek). Można zapisać się na wszystkie trzy moduły, można zapisać się na dowolny moduł – zależnie od potrzeb i oczekiwań. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, a które pragną podzielić się swoimi spostrzeżeniami zapraszamy do skorzystania z formularza on-line.

Zespół realizujący projekt oraz eksperci realizujący poszczególne moduły – dr Barbara Godlewska-Bujok, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik oraz dr Dobromir Dziewulak.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez mail: m.wieczorek@is.uw.edu.pl


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 4.06.2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że najbliższe Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 16:30 w sali 0.03.

Gościem będzie pracownik Wydziału Fizyki UW, prof. Szymon Malinowski, który wygłosi wykład pt. ,,Historia współczesnej fizyki klimatu i globalne ocieplenie: skąd wiemy jak działa klimat i jak rozumieć prognozy jego zmian?”.

Przed konwersatorium, od godz. 16.00, zapraszamy jak zwykle na kawę i nieformalne dyskusje do holu przed salą 0.03.

 

Streszczenie:

Już w 1896 roku Svante Arrhenius opublikował całkiem dobre oszacowania zmiany temperatury naszej planety przy podwojeniu koncentracji CO2 w atmosferze. W 1965 roku grupa naukowców amerykańskich w oficjalnym dokumencie wysłanym do prezydenta USA Lyndona B. Johnsona ostrzegała przed niebezpieczną zmianą klimatu spowodowaną niekontrolowanym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Na jakiej podstawie powstały te prace? Czy ich prognozy się sprawdziły? Co dalej z klimatem? Jak dziś powstają prognozy zmian klimatu, gdzie są ich mocne i słabe punkty? O tym opowiem podczas konwersatorium.


Seminarium CeNT 28.05.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Edwarda H. Egelman’a z Department of Biochemistry & Molecular Genetics, University of Virginia, zatytułowany „Cryo-EM of Helical Protein and Nucleoprotein Polymers at Near-Atomic Resolution”.
Wykład odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 28.05.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
21 maja 2018

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf