Rodzice na uniwersytecie-warsztaty 5.06.2018 i 14.06.2018
22 maja 2018

W imieniu zespołu projektowego Rodzice na Uniwersytecie (http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/) wybranego w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego UW zapraszamy pracowników administracyjnych, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, na edycję letnią trwających warsztatów. Projekt został objęty patronatem Prorektor ds. rozwoju UW prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

Zachęcamy do udziału w module prawnym (zapraszamy z własnymi pytaniami i wątpliwościami na które prowadząca udzieli odpowiedzi), module psychologicznym (Równowaga praca a dom 5 czerwca oraz Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy 14 czerwca), a także w module warsztatowym w ramach którego każdy może przedstawić swój punkt widzenia na aktualną sytuację rodziców na UW oraz postulowane przez siebie rozwiązania mające uczynić swój instytut, wydział, cały uniwersytet miejscem bardziej przyjaznym rodzicom.

Najbliższe terminy warsztatów: 5 i 14 czerwca (odpowiednio wtorek i czwartek). Można zapisać się na wszystkie trzy moduły, można zapisać się na dowolny moduł – zależnie od potrzeb i oczekiwań. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, a które pragną podzielić się swoimi spostrzeżeniami zapraszamy do skorzystania z formularza on-line.

Zespół realizujący projekt oraz eksperci realizujący poszczególne moduły – dr Barbara Godlewska-Bujok, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik oraz dr Dobromir Dziewulak.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez mail: m.wieczorek@is.uw.edu.pl


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 4.06.2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że najbliższe Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 16:30 w sali 0.03.

Gościem będzie pracownik Wydziału Fizyki UW, prof. Szymon Malinowski, który wygłosi wykład pt. ,,Historia współczesnej fizyki klimatu i globalne ocieplenie: skąd wiemy jak działa klimat i jak rozumieć prognozy jego zmian?”.

Przed konwersatorium, od godz. 16.00, zapraszamy jak zwykle na kawę i nieformalne dyskusje do holu przed salą 0.03.

 

Streszczenie:

Już w 1896 roku Svante Arrhenius opublikował całkiem dobre oszacowania zmiany temperatury naszej planety przy podwojeniu koncentracji CO2 w atmosferze. W 1965 roku grupa naukowców amerykańskich w oficjalnym dokumencie wysłanym do prezydenta USA Lyndona B. Johnsona ostrzegała przed niebezpieczną zmianą klimatu spowodowaną niekontrolowanym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Na jakiej podstawie powstały te prace? Czy ich prognozy się sprawdziły? Co dalej z klimatem? Jak dziś powstają prognozy zmian klimatu, gdzie są ich mocne i słabe punkty? O tym opowiem podczas konwersatorium.


Seminarium CeNT 28.05.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Edwarda H. Egelman’a z Department of Biochemistry & Molecular Genetics, University of Virginia, zatytułowany „Cryo-EM of Helical Protein and Nucleoprotein Polymers at Near-Atomic Resolution”.
Wykład odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 28.05.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
21 maja 2018

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla 2 doktorantów w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta stypendialna dla 2 doktorantów w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions are available within ‚OPUS” grant ‚Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks’. Project leader: dr Michał Chmielewski. Deadline for applications: 12.06.2018. For more info see >> pdf


Core Facility for Crystallography and Biophysics
20 maja 2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa 29 MAJA od godziny 13:00 na Dni Otwarte nowo powstałego Core Facility for Crystallography and Biophysics (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego) współfinansowanego z projektu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownikiem CFCB jest Profesor dr hab. Krzysztof Woźniak, z-ca kierownika dr Jan Kutner.

Przy tej okazji chcielibyśmy porozmawiać o Państwa ważnych i ciekawych projektach oraz zastanowić się wspólnie jak moglibyśmy wnieść do nich nowe podejścia badawcze:
– Krystalizacja małych cząsteczek chemicznych
– Krystalizacja białek
– Badania biochemiczne i biofizyczne

Prowadzimy współpracę akademicką jak i komercyjną.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i rozmowy z ekspertami CFCB przy kawie, herbacie i ciasteczkach …

Bardzo dziękujemy i Pozdrawiamy

Zespół Core Facility for Crystallography and Biophysics

Miejsce:
Core Facility for Crystallography and Biophysics
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
II Etap, piętro 3, pokój 3.101

Kontakt:
Dr Jan Kutner
tel: +48 22 55 26 744
mobile: +48 509 361 708
email: cfcb@uw.edu.pl
http://cfcb.uw.edu.pl/


Ostatnie dni rekrutacji na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM!
17 maja 2018


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 22.05.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 22 maja br. o godz. 14:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Analiza nieznanych substancji peptydowych i białkowych nielegalnego pochodzenia” wygłosi: dr Magdalena Popławska z Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek NIL.


Konkurs na asystenta naukowego w projekcie OPUS 10 NCN
16 maja 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu „OPUS 10” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.05.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Laureaci konkursów NCN 14 edycji OPUS, PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 14 edycji ogłoszonych 15 września 2017 r.

Laureatami konkursu OPUS 14 zostali:

  • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogumił Stanisław Jeziorski, projekt pt.: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”, kwota finansowania: 979 200 PLN
  • dr hab. Tatiana Danuta Korona, projekt pt.: „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”, kwota finansowania: 595 000 PLN
  • dr hab. Paulina Maria Dominiak, projekt pt.: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”, kwota finansowania: 1 792 000 PLN
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz, projekt pt.: „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, kwota finansowania: 1 003 182 PLN
  • prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski, projekt pt.: „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”, kwota finansowania: 1 146 000 PLN
  • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych”, kwota finansowania: 1 736 200 PLN
  • dr inż. Anna Kajetanowicz, projekt pt.: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”, kwota finansowania: 746 600 PLN

W konkursie PRELUDIUM 14 laureatami zostali:

  • mgr inż. Tomasz Maciej Stepniewski, projekt pt.: „MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH – W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZEJ ILOSCI OBJAWOW UBOCZNYCH”, kwota finansowania: 156 520 PLN
  • mgr Anna Katarzyna Puszko, projekt pt.: „Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z angiogenezą i stabilność enzymatyczną”, kwota finansowania: 139 300 PLN
  • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku w układach bioelektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 209 999 PLN

Serdecznie gratulujemy!