Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 8.05.2018
25 kwietnia 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się dnia 08 maja br. o godz. 14:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Czynniki zjadliwości i determinanty oporności na antybiotyki ludzkich i zwierzęcych izolatów Streptococcus suis” wygłosi: mgr Agnieszka Bojarska z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków.