Megmar wspiera naszych studentów
19 kwietnia 2018

W środę, 18 kwietnia 2018 r., pomiędzy firmą Megmar, reprezentowaną przez panią prezes Magdalenę Drac-Tatoń, a Wydziałem Chemii UW, reprezentowanym przez prodziekan ds. studenckich Beatę Krasnodębską-Ostręgę, podpisany został list intencyjny, na mocy którego wyróżniającym się młodym naukowcom zostaną przyznane roczne stypendia naukowe.

Stypendia będą przyznawane studentem WCh UW, którzy wezmą udział w konkursie organizowanym przez Megmar.
Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy będzie obejmował napisanie pracy na temat procesów chemicznych w dużych instalacjach przemysłowych np. w energetyce, przemyśle petrochemicznym, górnictwie, hutnictwie. W drugim etapie uczestnicy konkursu będą odpowiadali na pytania otwarte Komisji Konkursowej, w zakresie tematycznym pracy, a także w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących branży chemicznej w przemyśle.

Dla najlepszych studentów przewidziane są atrakcyjne finansowo, roczne stypendia naukowe oraz możliwość podjęcia współpracy z firmą Megmar, która jest liderem na rynku krajowym w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu energetycznego, górniczego, rafineryjnego oraz hutniczego.

Szczegółowy regulamin konkursu zostanie ogłoszony na początku maja.

 


Rekrutacja do Programu MOST 15.04-15.05.2018

 

Więcej informacji: http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/program-most/