Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 18.04.2018
12 kwietnia 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 18 kwietnia br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Nanocząstki węglowe – biozgodność i zastosowanie w medycynie” wygłosi: dr Marta Grodzik z Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Ruszyła właśnie II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło właśnie nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze. Jednostki naukowe mają od dzisiaj na przesłanie wniosku 60 dni.

Cel: rozwiązać technologiczny problem firmy

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.

To pierwsza z zalet programu – dzięki takiej konstrukcji absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – wynosi 2450 złotych. To jednak nie koniec korzyści. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk. Jest więc o co walczyć.

Doktoraty wdrożeniowe – jak to działa?

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu przystąpić mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także międzynarodowe instytuty badawcze. Muszą jednak spełniać następujące warunki:

  • posiadać kategorię naukowa A+ lub A;
  • prowadzić studia doktoranckie albo posiadać jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie;
  • prowadzić udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 2 lipca 2018 roku.

Informacje o II edycji konkursu znajdują się tutaj: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Więcej o doktoratach wdrożeniowych pod tym adresem: http://nauka.gov.pl/doktoraty-wdrozeniowe

 

Źródło: www.nauka.gov.pl