„Rola i znaczenie chemii w kryminalistyce” KNK CNS 11.04.2018
31 marca 2018

Chemia w kryminalistyce zajmuje bardzo wysoką pozycję, gdyż właściwie badaniom chemicznym można poddać wszystkie materiały i substancje, które pozostawia przestępca na miejscu zdarzenia. Współczesna kryminalistyka włącza chemię do następujących badań:

• Badania narkotyków i „dopalaczy”
• Badania substancji niewiadomego pochodzenia (NN)
• Badania mikrośladów (m.in. powłok lakierniczych, włókien, szkieł)
• Badania alkoholi
• Badania pozostałości po wystrzale z broni palnej (tzw. GSR)
• Badania materiałów wybuchowych
• Techniczne badania dokumentów
• Wizualizacja śladów daktyloskopijnych
• Badania metaloznawcze
• Pośrednio – badania genetyczne

Większość z nich wykonuje się w Zakładzie Chemii CLKP. a powstałe na ich podstawie opinie kryminalistyczne są bardzo znaczącym wkładem w postępowania sądowe. Stosunkowo najwięcej jest opinii dotyczących narkotyków i dopalaczy. Zwiększa się też ilość spraw związanych z badaniami pozostałości po wystrzale z broni palnej (GSR) oraz z badaniami materiałów wybuchowych. Do tego dochodzą inne, wymienione wyżej dziedziny, w których chemia jest obecna.
Ten krótki tekst nie wyczerpuje tematu w tak rozległej dziedzinie nauki, jaką jest właśnie chemia, w codziennej pracy ekspertów w laboratorium kryminalistycznym. Praca w nim jest bowiem pełna niespodzianek i niekiedy wymagająca zupełnie nowych pomysłów na ich rozwiązanie. Tu nie ma miejsca na rutynę i należy mieć umysł szeroko otwarty na wszelkie „nowości”, jakimi świat kryminalistyki może nas zaskoczyć.

O tym niezwykle obszernym i ciekawym zagadnieniu opowie nam dr Robert Bachliński, od lat związany z pracą w laboratorium chemicznym. Specjalista z zakresu badań izotopowych związanych z naukami o ziemi oraz spektrometrii masowej. Starszy specjalista badawczo – techniczny Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zajmujący się przede wszystkim badaniem nowych substancji psychoaktywnych i narkotyków.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku, w sali 0.38 Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!