Inauguracja studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM [RELACJA]

1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia” w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW.

Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Prodziekan Wydziału Chemii UW dr hab. Zbigniew Rogulski, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW dr hab. Aldona Zalewska.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM powołane na mocy porozumienia 3 jednostek badawczych: Wydziału Chemii UW, Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN są finansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – POWER 3.2.

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego.

 


Data publikacji: 13 marca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 11 kwietnia 2018