Inauguracja studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM [RELACJA]
13 marca 2018

1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia” w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW.

Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Prodziekan Wydziału Chemii UW dr hab. Zbigniew Rogulski, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW dr hab. Aldona Zalewska.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM powołane na mocy porozumienia 3 jednostek badawczych: Wydziału Chemii UW, Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN są finansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – POWER 3.2.

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego.

 


Wykład PTChem 15.03.2018

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny”, który wygłosi Prof. Andrzej Markowski.

Wykład odbędzie się w czwartek 15go marca 2018 r. o godz. 18:00, UWAGA w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy ul. Freta 16.

Więcej informacji