Dr Katarzyna Jarzembska powołana do Rady Młodych Naukowców

Na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 roku powołana została Rada Młodych Naukowców VI kadencji. W gronie 18 członków znalazła się przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Katarzyna Jarzembska, adiunkt na Wydziale Chemii.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa i jej zadaniami są, między innymi, identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców czy przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery. W skład Rady wejść może osoba przed 35. rokiem życia, która ma znaczące osiągnięcia naukowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej.

Powołanie na członka Rady Młodych Naukowców dr Katarzyny Jarzembskiej jest niewątpliwie dla Niej dużym wyróżnieniem oraz docenieniem Jej działalności naukowej i organizacyjnej. Dr Jarzembska zajmuje się szeroko pojętą chemią i fizyką ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem krystalografii i dynamiki struktury. Ma na swoim koncie szereg osiągnięć naukowych. Jest, między innymi, laureatką nagród takich jak: stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2019), stypendium „Mobilność” na wyjazd na staż podoktorski (2013-2014), stypendium START (2013) czy nagroda im. Aleksandra Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską (2013).

Jako członek Rady i zarazem przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Jarzembska pragnie aktywnie działać na polu wspierania młodych naukowców w realizacji kariery naukowej, szczególnie w kontekście obecnych prac nad tzw. Ustawą 2.0. Aby usprawnić swoją pracę i wsłuchać się w głos młodych naukowców, jak i wszystkich zainteresowanych, dr Jarzembska zachęca do kontaktu i przesyłania wszelkich uwag dot. obecnej sytuacji w jednostkach badawczych na adres e-mail: katarzyna.jarzembska@gmail.com. Każdy głos w dyskusji jest ważny.

 

Komunikat MNiSW

Zarządzenie


Data publikacji: 05 marca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 05 marca 2018