Wyniki XIV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych
04 marca 2018

Rozstrzygnięty został konkurs projektów w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych. W skali UW finansowanie uzyskało 13 projektów, w tym wszystkie 3 wnioski zgłoszone z Wydziału Chemii:

  • „Samodzielna rejestracja widm protonowego rezonansu magnetycznego przez studentów jako metoda analizy struktury i czystości syntezowanych związków organicznych”, autorzy: dr Ewa Witkowska, dr Jolanta Jaroszewska-Manaj, dr Katarzyna Pałka, dr Krzysztof Ziach
  • „Poprawa efektywności kształcenia fizyki na Wydziale Chemii na przykładzie przedmiotu „General Physics 2: Electricity and Magnetism” przy użyciu interaktywnej metody pedagogicznej peerinstruction z klikerami”, autor: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW
  • „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego w zakresie chemii i fizyki jądrowej” (wniosek wspólny z Wydziałem Fizyki), autorzy z Wydziału Chemii: dr hab. Zbigniew Rogulski, dr Agnieszka Siporska, dr Maciej Chotkowski.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
Wyniki XIV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych