Oferta pracy dla Doktoranta w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla Doktoranta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 marca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Data publikacji: 23 lutego 2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 marca 2018