Laureaci konkursów NCN SONATA BIS 7, SONATA 13
15 lutego 2018

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach SONATA BIS 7 i SONATA 13 ogłoszonych 15 czerwca 2017 r.

Laureatką konkursu SONATA BIS 7 została:

  • dr Karolina Agnieszka Pułka-Ziach, projekt pt.: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”, kwota finansowania: 1 849 340 PLN.

W konkursie SONATA 13 laureatami zostali:

  • dr Piotr Adam Piątkowski, projekt pt.: „Degradacja ogniw słonecznych opartych o organiczno-nieorganiczne trihalogenki ołowiu o strukturze perowskitu pod wpływem elektrod metalicznych”, kwota finansowania: 303 200 PLN
  • dr Joanna Gabriela Juhaniewicz-Dębińska, pt.: „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi”, kwota finansowania: 477 480 PLN.

Serdecznie gratulujemy!