Równouprawnienie na UW

W związku z realizacją zadań przewidzianych w Strategii dotyczącej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in research), na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka: http://www.rownowazni.uw.edu.pl/

Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m. in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co robić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych UW, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących (w tym również w ramach studiów doktoranckich) oraz osób zatrudnionych na UW. Poradnik w przystępny sposób opisuje krok po kroku, co należy zrobić w przypadku bycia pokrzywdzonym bądź świadkiem dyskryminującego zachowania. Zawiera również wyczerpujące informacje, wraz z danymi kontaktowymi na temat instytucji funkcjonujących na poziomie krajowym oraz działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierówności traktowania.

Elektroniczna wersja poradnika do pobrania (w języku polskim i angielskim) znajduje się na stronie http://www.rownowazni.uw.edu.pl/


Data publikacji: 12 lutego 2018

Data ostatniej modyfikacji: 12 lutego 2018