Prof. Michał K. Cyrański o idei interdyscyplinarnych doktoratów
12 lutego 2018

Realizacja nowatorskiego programu studiów we współpracy trzech jednostek naukowych (Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja była pretekstem do szerszego spojrzenia na ideę kształcenia ekspertów od bioinnowacji i rozmowy na ten temat z prof. dr hab. Michałem Cyrańskim z Wydziału Chemii UW, kierownikiem studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektu.

 

Rozmowa:

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/nadchodzi-nowa-generacja-naukowcow-prof-michal-cyranski-o-idei-interdyscyplinarnych-doktoratow,17699

 

Źródło: www.biotechnologia.pl


Równouprawnienie na UW

W związku z realizacją zadań przewidzianych w Strategii dotyczącej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in research), na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka: http://www.rownowazni.uw.edu.pl/

Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m. in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co robić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych UW, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących (w tym również w ramach studiów doktoranckich) oraz osób zatrudnionych na UW. Poradnik w przystępny sposób opisuje krok po kroku, co należy zrobić w przypadku bycia pokrzywdzonym bądź świadkiem dyskryminującego zachowania. Zawiera również wyczerpujące informacje, wraz z danymi kontaktowymi na temat instytucji funkcjonujących na poziomie krajowym oraz działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierówności traktowania.

Elektroniczna wersja poradnika do pobrania (w języku polskim i angielskim) znajduje się na stronie http://www.rownowazni.uw.edu.pl/


Seminarium CeNT 15.02.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Bożeny Kamińskiej z Instytutu Nenckiego PAN, zatytułowany „Targeting tumor-microenvironment interactions as a new therapeutic approach”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 15.02.2018 o godz. 12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Prof. Ewa Bulska prof. afiliowanym w Criminal Justice College

Profesor Ewa Bulska została zaproszona przez Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law, jako profesor afiliowany w okresie listopad 2017 – listopad 2020.