Wykład prof. Bernharda Welz’a 5.03.2018
21 lutego 2018

W imieniu prof. dr hab. Ewy Bulskiej zapraszamy na wykład gościa honorowego, prof. Bernharda Welz’a, wybitnego naukowca zajmującego się rozwojem spektroskopii atomowej, a jednocześnie osoby z olbrzymim doświadczeniem z wdrażania nowych technologii i komercjalizacji badań.

Wykład prof. Bernharda Welz’a odbędzie się 5 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Auli C w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa).

W załączniku znajduje się streszczenie wykładu oraz krótki życiorys prof. Bernharda Welza.

Streszczenie wykładu

Życiorys prof. Bernharda Welza


Laureaci konkursów NCN SONATA BIS 7, SONATA 13
15 lutego 2018

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach SONATA BIS 7 i SONATA 13 ogłoszonych 15 czerwca 2017 r.

Laureatką konkursu SONATA BIS 7 została:

  • dr Karolina Agnieszka Pułka-Ziach, projekt pt.: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”, kwota finansowania: 1 849 340 PLN.

W konkursie SONATA 13 laureatami zostali:

  • dr Piotr Adam Piątkowski, projekt pt.: „Degradacja ogniw słonecznych opartych o organiczno-nieorganiczne trihalogenki ołowiu o strukturze perowskitu pod wpływem elektrod metalicznych”, kwota finansowania: 303 200 PLN
  • dr Joanna Gabriela Juhaniewicz-Dębińska, pt.: „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi”, kwota finansowania: 477 480 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


ECRICE 2018
13 lutego 2018
Prof. Michał K. Cyrański o idei interdyscyplinarnych doktoratów
12 lutego 2018

Realizacja nowatorskiego programu studiów we współpracy trzech jednostek naukowych (Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja była pretekstem do szerszego spojrzenia na ideę kształcenia ekspertów od bioinnowacji i rozmowy na ten temat z prof. dr hab. Michałem Cyrańskim z Wydziału Chemii UW, kierownikiem studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektu.

 

Rozmowa:

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/nadchodzi-nowa-generacja-naukowcow-prof-michal-cyranski-o-idei-interdyscyplinarnych-doktoratow,17699

 

Źródło: www.biotechnologia.pl


Równouprawnienie na UW

W związku z realizacją zadań przewidzianych w Strategii dotyczącej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in research), na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka: http://www.rownowazni.uw.edu.pl/

Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m. in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co robić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Na stronie znaleźć można również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych UW, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących (w tym również w ramach studiów doktoranckich) oraz osób zatrudnionych na UW. Poradnik w przystępny sposób opisuje krok po kroku, co należy zrobić w przypadku bycia pokrzywdzonym bądź świadkiem dyskryminującego zachowania. Zawiera również wyczerpujące informacje, wraz z danymi kontaktowymi na temat instytucji funkcjonujących na poziomie krajowym oraz działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierówności traktowania.

Elektroniczna wersja poradnika do pobrania (w języku polskim i angielskim) znajduje się na stronie http://www.rownowazni.uw.edu.pl/


Seminarium CeNT 15.02.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Bożeny Kamińskiej z Instytutu Nenckiego PAN, zatytułowany „Targeting tumor-microenvironment interactions as a new therapeutic approach”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 15.02.2018 o godz. 12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Prof. Ewa Bulska prof. afiliowanym w Criminal Justice College

Profesor Ewa Bulska została zaproszona przez Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law, jako profesor afiliowany w okresie listopad 2017 – listopad 2020.


Seminarium CeNT 08.02.2018
07 lutego 2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr. Steffena Scholppa z Uniwersytetu w Exeter, zatytułowany „Towards deciphering the molecular mechanism regulating Wnt ligand trafficking”. Wykład odbędzie się jutro, tj. 08.02.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Wykład „Sławne Kobiety Ochoty” 15.02.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny cyklu „Sławne kobiety Ochoty” pt. „Maria Skłodowska-Curie”, który wygłosi Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. Wykład odbędzie się w MAL-u (Miejscu Aktywności Lokalnej) przy ulicy Grójeckiej 109 we czwartek 15 lutego o godzinie 17.30. Wykładowi towarzyszyć będzie wystawa „Historia Instytutu Radowego”.

Cykl „Sławne kobiety Ochoty” będzie obejmował 10 wykładów – po jednym w miesiącu – i przybliży szerokiej publiczności sylwetki znanych kobiet związanych z Dzielnicą Ochota. Jest to wspólna inicjatywa Pani Burmistrz Dzielnicy Ochota oraz Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

 


Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego
02 lutego 2018

Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył medale 100-lecia Instytutu Nenckiego prof. Zbigniewowi Brzózce, byłemu dziekanowi Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. Pawłowi Kuleszy, byłemu dziekanowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcom projektu POWER, Intrerdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia oraz Dr Irenie Eris, z której firmą, w oparciu o wspólnie realizowany projekt NCBiR i zgłoszenie patentowe, przeprowadzono pierwsze wdrożenie produktu w historii Instytutu Nenckiego.
Medal Pamiątkowy z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego otrzymała również Profesor Ewa Bulska, w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego PAN, wspieranie działalności, kształtowanie wizerunku oraz budowę wspólnego sukcesu.

 

 

Źródło: www.nencki.gov.pl