Oferta pracy na stanowisko Laborantka/Laborant na WCh UW
19 stycznia 2018

Oferta pracy na stanowisko Laborantka/Laborant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO
17 stycznia 2018

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO: „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiktor Koźmiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7.02.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


O studiach TRI-BIO-CHEM w programie „Warszawski Dzień” TVP3
16 stycznia 2018

W programie „Warszawski Dzień” w TVP3 Warszawa o studiach TRI-BIO-CHEM mówiła prof. Izabela Madura z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

Materiał wideo:

Warszawski Dzień: 11.01.2018 (rozmowa zaczyna się od 26 minuty)


Oferta pracy w projekcie FNP TEAM-TECH Core Facility
15 stycznia 2018

Oferta pracy (1 x młody adiunkt naukowy oraz 2 x doktorant) w ramach projektu realizowanego z FNP TEAM-TECH Core Facility, którego laureatami są prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) oraz dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu).

The project „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. More information >> pdf pdf


[UOUW] Przyjmowanie zgłoszeń programów na III trymestr 2017/2018
11 stycznia 2018

Uniwersytet Otwarty UW jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Oferowane przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowywanych przez pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników UW.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów na III trymestr roku akademickiego 2017/2018. Jest to świetna okazja do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Od naszych Wykładowców wiemy, że jest to praca pozwalająca na nowo poznać swój obszar zainteresowań, przy wdzięcznej współpracy z zainteresowanymi Słuchaczami.

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lutego 2018 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców – Katarzyna Denimal: katarzyna.denimal@uo.uw.edu.pl, tel. 55 24 076.


Seminarium badawcze dot. badań nad edukacją 9-10.05.2018
10 stycznia 2018

Uniwersytet Warszawski wraz z Indiana University Bloomington organizuje 9 i 10 maja 2018 roku w Warszawie WSPÓLNE, INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM BADAWCZE DOTYCZĄCE BADAŃ NAD EDUKACJĄ prowadzonych na obu uczelniach. Jednostkami bezpośrednio organizującymi to wydarzenie są: Szkoła Edukacji UW oraz Indiana University School od Education.

Zapraszamy badawczy zajmujących się edukacją z perspektywy różnych dyscyplin naukowych do nadsyłania zgłoszeń (propozycji wystąpień).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE KONTAKTOWE SĄ PRZEDSTAWIONE W ZAŁĄCZONYM OGŁOSZENIU.

Zgłoszenia należy wysłać do 31 stycznia 2018 r. do Pani Justyny Kościńskiej: j.koscinska@is.uw.edu.pl


Wykład z ciekawej chemii-dr hab. B.Krasnodębska-Ostręga 11.01.18
08 stycznia 2018

Dnia 11 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr hab. Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi pt.: „Lepsze znane zło… czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska”.

Serdecznie zapraszamy!


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 15.01.2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz 16:30, w sali 0.03 Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego, na którym prof. dr hab. Ewa Łętowska z Polskiej Akademii Nauk wygłosi referat zatytułowany: „O sile i bezsilności konstytucji”.

Od godz. 16 zapraszamy uczestników na kawę i nieformalne dyskusje do holu przed salą 0.03.

 

STRESZCZENIE:

Wykład będzie dotyczył znaczenia konstytucji dla systemu prawa i praktyki jego stosowania oraz niezbędnych przesłanek efektywności promieniowania konstytucji.