Odkrycie nowej fazy ciekłokrystalicznej
29 stycznia 2018
W prestiżowym piśmie „Nature Communications” ukazał się artykuł dotyczący odkrycia nowej fazy ciekłokrystalicznej o budowie helikalnej – SmCTB. Odkrycia dokonali naukowcy z Wydziału Chemii UW, Uniwersytetu w Aberdeen oraz multidyscyplinarnego laboratorium naukowego w Kalifornii – Lawrence Berkeley National Laboratory.

Co łączy ciekłe kryształy i japońskie nunczako? Ich budowa. Nunczako to japońskie narzędzie sztuk walki, które zbudowane jest z dwóch drewnianych pałek połączonych łańcuchem. Materiały mezogeniczne przypominające w swej budowie nunczako składają się z dwóch sztywnych fragmentów połączonych giętkim łańcuchem węglowym. Materiały te tworzą kilka faz ciekłokrystalicznych z grupy nematyków (np. stosowanych do budowy wyświetlaczy ciekłokrystalicznych) oraz smektyków (cechujących się dużą lepkością i sztywnością struktury z uwagi na budowę warstwową).

Naukowcy z pracowni Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii UW – prof. Ewa Górecka, dr hab. Damian Pociecha i dr Mirosław Salamończyk, razem z badaczami z Uniwersytetu w Aberdeen i Lawrence Berkeley National Laboratory zidentyfikowali – wśród faz smektycznych – fazę o nieznanych do tej pory właściwościach.

Badania optyczne oraz strukturalne pokazały, że jest to faza o budowie helikalnej – na przestrzeni 3-4 warstw cząsteczki układają się w helisę (spiralę). Jest to pierwsza tego typu struktura odkryta w materiałach niechiralnych. Z obiektów niechiralnych naukowcy otrzymali struktury chiralne. Skok helisy, czyli powtarzający się fragment, to zaledwie 10-20 nanometrów. Nazwa nowo odkrytej fazy ciekłokrystalicznej to smektyk CTB (SmCTB; TB od ang. twist-bend).

Badana seria homologiczna utworzyła także inną fazę lamelarną, tzw. heksatyka I (HexI), którego struktura jest znana od wielu lat. Badania naukowców pokazały, że nie jest to tak prosta faza, jaka była do tej pory znana. Niechiralne cząsteczki utworzyły podwójnie chiralną strukturę na poziomie nano oraz submikrometrowym.

 

Więcej o odkryciu można przeczytać na stronie Nature Communications.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium CeNT 01.02.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Duncan’a Smith’a z Uniwersytetu w Nowym Jorku, zatytułowany „Eukaryotic DNA replication: learning from the lagging strand”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 01.02.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Oferta pracy PostDoc w projekcie OPUS NCN
26 stycznia 2018

Oferta pracy PostDoc w projekcie badawczym OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Ogniwo polimerowe 1-D o strukturze nanorurek – badania podstawowe drogi dyfuzji ekscytonu”. Kierownik projektu: dr Damian Kowalski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
25 stycznia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 maja 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 29.01.2018
22 stycznia 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny poniedziałek, dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Mechanizm działania izotiocjanianów jako leków przeciwbakteryjnych” wygłosi: dr Dariusz Nowicki z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.


Oferta pracy na stanowisko Laborantka/Laborant na WCh UW
19 stycznia 2018

Oferta pracy na stanowisko Laborantka/Laborant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO
17 stycznia 2018

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO: „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiktor Koźmiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7.02.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


O studiach TRI-BIO-CHEM w programie „Warszawski Dzień” TVP3
16 stycznia 2018

W programie „Warszawski Dzień” w TVP3 Warszawa o studiach TRI-BIO-CHEM mówiła prof. Izabela Madura z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

Materiał wideo:

Warszawski Dzień: 11.01.2018 (rozmowa zaczyna się od 26 minuty)


Oferta pracy w projekcie FNP TEAM-TECH Core Facility
15 stycznia 2018

Oferta pracy (1 x młody adiunkt naukowy oraz 2 x doktorant) w ramach projektu realizowanego z FNP TEAM-TECH Core Facility, którego laureatami są prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) oraz dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu).

The project „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. More information >> pdf pdf


[UOUW] Przyjmowanie zgłoszeń programów na III trymestr 2017/2018
11 stycznia 2018

Uniwersytet Otwarty UW jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Oferowane przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowywanych przez pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników UW.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów na III trymestr roku akademickiego 2017/2018. Jest to świetna okazja do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Od naszych Wykładowców wiemy, że jest to praca pozwalająca na nowo poznać swój obszar zainteresowań, przy wdzięcznej współpracy z zainteresowanymi Słuchaczami.

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lutego 2018 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców – Katarzyna Denimal: katarzyna.denimal@uo.uw.edu.pl, tel. 55 24 076.