Konkurs TRI-BIO-CHEM

Konkurs dla kandydata z tytułem magistra lub magistra inżyniera (dzień rozpoczęcia studiów doktoranckich – 01.03.2018 r.) z dziedziny chemii, biotechnologii lub biochemii. „Chemoenzymatyczne syntezy enancjomerycznie wzbogaconych kwasów arylopirogronowych z zastosowaniem hydrolaz oraz nowych oksydoreduktaz” Temat Nr. 9. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 stycznia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 21 grudnia 2017

Data ostatniej modyfikacji: 21 stycznia 2018