„Medal Komisji Edukacji Narodowej”
21 grudnia 2017

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość – wręczenie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

Z Wydziału Chemii UW medale otrzymały:

  • prof. dr hab. Jolanta Borucka-Bukowska (2015 r.)
  • dr Ewa Witkowska (2017 r.)


Konkurs TRI-BIO-CHEM

Konkurs dla kandydata z tytułem magistra lub magistra inżyniera (dzień rozpoczęcia studiów doktoranckich – 01.03.2018 r.) z dziedziny chemii, biotechnologii lub biochemii. „Chemoenzymatyczne syntezy enancjomerycznie wzbogaconych kwasów arylopirogronowych z zastosowaniem hydrolaz oraz nowych oksydoreduktaz” Temat Nr. 9. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 stycznia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Interdyscyplinarność w nauce i na rynku pracy-audycja w TOK FM

O przyszłości, wyzwaniach i kierunkach rozwoju w trakcie i po studiach doktoranckich TRI-BIO-CHEM można było posłuchać w Radio TOK FM.

W audycji udział wzięli prof. Daniel Wójcik z IBD PAN, prof. Renata Bilewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nikolay Kirov z Akademii Leona Koźmińskiego.

Link do audycji: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Interdyscyplinarnosc-w-nauce-i-na-rynku-pracy/57124