Doktorat Honoris Causa UAM dla Profesora Janusza Jurczaka
18 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Rady Wydziału Chemii w dniu 30.10.2017 r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Januszowi Jurczakowi – wybitnemu chemikowi, specjaliście w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczonemu o światowej renomie.

Międzynarodowe uznanie Profesorowi Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Wyrazem uznania dla badań prowadzonych przez Pana Profesora były propozycje dotyczące organizacji międzynarodowych konferencji, liczne wykłady wygłoszone w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkowstwo w wielu komitetach organizacyjnych oraz redakcyjnych, pełnienie prestiżowych funkcji w licznych ciałach statutowych. Zwieńczeniem, którego była nominacja profesorska w 1988 roku oraz wybór na członka rzeczywistego PAN w roku 2004 oraz członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Analizując przebieg kariery Profesora Jurczaka, trudno byłoby nie wspomnieć, iż wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swe odbicie w ogromnej liczbie (ponad 500) oryginalnych publikacji, prac przeglądowych oraz opracowań o charakterze monograficznym z równie imponującą liczbą cytowań (ponad 6700 bez autocytowań, indeks Hirscha 41).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://amu.edu.pl/content/344243-doktorat-honoris-causa-dla-profesora-janusza-jurczaka

Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa UAM Profesorowi Januszowi Jurczakowi odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r.

W imieniu Władz Wydziału Chemii UW składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje.

Andrzej Kudelski