Oferta pracy w projekcie FNP TEAM-TECH Core Facility
29 grudnia 2017

Oferta pracy (1 x doświadczony doktor oraz 2 x stanowiska techniczne) w ramach projektu realizowanego z FNP TEAM-TECH Core Facility, którego laureatami są prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) oraz dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu).

The project „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. More information >> pdf pdf


Prof. Janusz Jurczak Doktorem Honoris Causa UAM
23 grudnia 2017

21 grudnia, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał prof. Janusz Jurczak – wybitny chemik, specjalista w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczony o światowej renomie. Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego UAM, 21 grudnia 2017 r.

Międzynarodowe uznanie prof. Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Profesor Jurczak był organizatorem międzynarodowych konferencji, wykładowcą w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkiem wielu komitetów organizacyjnych oraz redakcyjnych. W 2004 roku został członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Profesor wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swoje odbicie w ponad 500 oryginalnych publikacjach, pracach przeglądowych oraz opracowaniach o charakterze monograficznym z imponującą liczbą cytowani wg indeksu Hirscha.

 

Źródło: www.amu.edu.pl


„Medal Komisji Edukacji Narodowej”
21 grudnia 2017

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość – wręczenie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

Z Wydziału Chemii UW medale otrzymały:

  • prof. dr hab. Jolanta Borucka-Bukowska (2015 r.)
  • dr Ewa Witkowska (2017 r.)


Konkurs TRI-BIO-CHEM

Konkurs dla kandydata z tytułem magistra lub magistra inżyniera (dzień rozpoczęcia studiów doktoranckich – 01.03.2018 r.) z dziedziny chemii, biotechnologii lub biochemii. „Chemoenzymatyczne syntezy enancjomerycznie wzbogaconych kwasów arylopirogronowych z zastosowaniem hydrolaz oraz nowych oksydoreduktaz” Temat Nr. 9. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 stycznia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Interdyscyplinarność w nauce i na rynku pracy-audycja w TOK FM

O przyszłości, wyzwaniach i kierunkach rozwoju w trakcie i po studiach doktoranckich TRI-BIO-CHEM można było posłuchać w Radio TOK FM.

W audycji udział wzięli prof. Daniel Wójcik z IBD PAN, prof. Renata Bilewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nikolay Kirov z Akademii Leona Koźmińskiego.

Link do audycji: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Interdyscyplinarnosc-w-nauce-i-na-rynku-pracy/57124


O interdyscyplinarnych studiach TRI-BIO-CHEM w Radiowej Czwórce
20 grudnia 2017

W audycji „Pierwsze Słyszę” w Czwartym Programie Polskiego Radia dr Arkadiusz Ciesielski mówił o nowym interdyscyplinarnym kierunku studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM, które prowadzone są w trzech jednostkach naukowych – na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

„W dzisiejszych czasach nauka służy ludziom. Taka nauka z pograniczna chemii i biologii zahacza o nasze zdrowie, życie, często są to badania naukowe związane z medycyną. Taka osoba kończąca doktorat z interdyscyplinarnych studiów TRI-BIO-CHEM będzie miała szersze horyzonty i wybór miejsca pracy na styku trzech dziedzin.” – mówił dr Ciesielski.

Cały wywiad poniżej, a całą audycję z 19 grudnia można usłyszeć na stronie PolskieRadio.pl

Materiał objęty jest prawami autorskimi Polskiego Radia. Wykorzystanie na podstawie zgody właściciela.


Życzenia świąteczne

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia,
z wyjątkową atmosferą
i odpoczynkiem od codzienności.
A w Nowym Roku 2018
samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym.

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego


Grantobiorcy TEAM-TECH Core Facility – konkurs 3/2017
19 grudnia 2017

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) / Dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu)

Tytuł projektu: „Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych”

Przyznana kwota: 3 499 260 zł zł

Więcej informacji: www.fnp.org.pl

 

Serdecznie gratulujemy!


Wigilia Wydziałowa [RELACJA]

18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.30 w Holu Głównym Wydziału Chemii odbyła się Wigilia.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci zgromadzili się przy pięknie ustrojonej choince. Na początku głos zabrał Dziekan dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Później wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie uroczystości Dziekan zaprosił zebranych na smaczny poczęstunek złożony z wigilijnych potraw.

Natomiast 15 grudnia (piątek) o godzinie 17.00 w Klubie Pod Tarasem odbyła się Wigilia Chemików – spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW oraz oficjalne otwarcie Strefy Studenckiej.


Doktorat Honoris Causa UAM dla Profesora Janusza Jurczaka
18 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Rady Wydziału Chemii w dniu 30.10.2017 r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Januszowi Jurczakowi – wybitnemu chemikowi, specjaliście w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczonemu o światowej renomie.

Międzynarodowe uznanie Profesorowi Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Wyrazem uznania dla badań prowadzonych przez Pana Profesora były propozycje dotyczące organizacji międzynarodowych konferencji, liczne wykłady wygłoszone w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkowstwo w wielu komitetach organizacyjnych oraz redakcyjnych, pełnienie prestiżowych funkcji w licznych ciałach statutowych. Zwieńczeniem, którego była nominacja profesorska w 1988 roku oraz wybór na członka rzeczywistego PAN w roku 2004 oraz członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Analizując przebieg kariery Profesora Jurczaka, trudno byłoby nie wspomnieć, iż wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swe odbicie w ogromnej liczbie (ponad 500) oryginalnych publikacji, prac przeglądowych oraz opracowań o charakterze monograficznym z równie imponującą liczbą cytowań (ponad 6700 bez autocytowań, indeks Hirscha 41).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://amu.edu.pl/content/344243-doktorat-honoris-causa-dla-profesora-janusza-jurczaka

Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa UAM Profesorowi Januszowi Jurczakowi odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r.

W imieniu Władz Wydziału Chemii UW składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje.

Andrzej Kudelski