Oferta pracy dla Studenta w projekcie FNP TEAM-TECH
30 listopada 2017

Oferta pracy dla Studenta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa miejsca) pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Konferencja naukowa-Komitet Etyki w Nauce PAN 6.12.2017

Program konferencji