Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.12.2017
29 listopada 2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny wtorek, dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komórkach prawidłowych i nowotworowych” wygłosi: dr Małgorzata Milczarek z Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.