Seminarium CeNT 30.11.2017
27 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Macieja Długosza, zatytułowany „Effects of hydrodynamic interactions on the apparent 1D mobility of proteins on DNA”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30.11.2017 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

 


Laureaci w konkursie UOTT na pracę dyplomową

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wyróżnienia zostały ufundowane przez prorektor ds. rozwoju dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW.

Praca doktorska:
Bartłomiej Iwańczak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Tytuł pracy: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”

Praca magisterska:
Karolina Pawlikowska – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW
Tytuł pracy: „Universal Sense Simulation Interface”

Wyróżnienie dla:
Konrad Kitka – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”

Praca licencjacka:
Adam Mamot – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”

Wyróżnienia dla:
1. Joanna Pisarek – Wydział Fizyki UW
Tytuł pracy: „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”

2. Agata Wójtowicz – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”

 

Serdecznie gratulujemy!