Święto UW na Wydziale Chemii [RELACJA]
16 listopada 2017

15 listopada 2017 roku (środa) w Sali Starej Biblioteki Wydziału Chemii odbyła się uroczystość z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie Medali Honorowych Wydziału Chemii UW oraz dyplomów dla Pracowników Wydziału.

Po części oficjalnej odbył się symboliczny poczęstunek.


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 23.11.2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny czwartek, dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Regionalne rozprzestrzenienie się  szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu KPC w Polsce w latach 2010-2014″ wygłosi: dr Anna Baraniak z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków.


Graduacja Absolwentów rocznika 2016/2017


Sympozjum „Nanotechnologia w biologii i medycynie” 22.11.2017


Laureaci konkursów NCN 13 edycji OPUS, PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 13 edycji ogłoszonych 15 września 2016 r.

Laureatami konkursu OPUS 13 zostali:

  • prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, projekt pt.: „Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne”, kwota finansowania: 1 707 400 PLN
  • prof. dr hab. Robert Moszyński, projekt pt.: „Teoretyczna spektroskopia molekularna wysokiej rozdzielczości dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczek metodami jawnie skorelowanej teorii sprzężonych klasterów”, kwota finansowania: 1 163 600 PLN
  • dr Ewa Nazaruk, projekt pt.: „Nanostrukturalne ciekłokrystaliczne lipidowe nośniki chemioterapeutyków oraz emiterów promieniowania korpuskularnego do zastosowań w celowanej terapii nowotworów”, kwota finansowania: 892 400 PLN
  • dr hab. Andrzej Kudelski, projekt pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”, kwota finansowania: 656 200 PLN
  • dr hab. Andrzej Jan Sikorski, projekt pt.: „Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych”, kwota finansowania: 989 800 PLN.

W konkursie PRELUDIUM 13 laureatami zostali:

  • mgr Michał Andrzej Michalec, projekt pt.: „Wpływ profilowania węglanów na usuwanie fosforanów w trakcie hemodializy”, kwota finansowania: 57 600 PLN
  • mgr Radosław Wojciech Piast, projekt pt.: „Ewolucja Kierunkowa Peptydów Zdolnych do Rozpuszczania Kryształów Dwuwodnego Pirofosforanu Wapnia- Głównego Czynnkika Wywołującego Dnę Rzekomą”, kwota finansowania: 150 000 PLN
  • mgr Dominika Janiszek, projekt pt.: „Modyfikacja struktury helisy DNA przez nowo zsyntetyzowany związek (Cl-IPBD) działający cytotoksycznie w wybranych liniach komórek nowotworowych w obecności przeciwutleniaczy”, kwota finansowania: 120 000 PLN
  • mgr Sylwia Ewa Kutyła, projekt pt.: „NO2-SWITCH: Badania fotokrystalograficzne przełączalnych nitrowych kompleksów metali przejściowych okresu 4”, kwota finansowania: 180 000 PLN.

Serdecznie gratulujemy!