Oferta pracy dla Studenta w projekcie FNP TEAM-TECH
30 listopada 2017

Oferta pracy dla Studenta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa miejsca) pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Konferencja naukowa-Komitet Etyki w Nauce PAN 6.12.2017

Program konferencji


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.12.2017
29 listopada 2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny wtorek, dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komórkach prawidłowych i nowotworowych” wygłosi: dr Małgorzata Milczarek z Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.


Oferta Stypendialna w projekcie SONATA BIS
28 listopada 2017

Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Oddziaływania lipopeptydów z modelowymi membranami biomimetycznymi” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 13 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Graduacja rocznika 2016/2017 [RELACJA]

W piątek 24 listopada 2017 roku odbyła się na Wydziale Chemii Graduacja Absolwentów rocznika 2016/2017.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński i Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Promotorzy i Opiekunowie prac magisterskich i licencjackich, Absolwenci i ich rodziny oraz pracownicy Wydziału.

Uroczystość uświetnił Chór Warszawski przy Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna prowadzony przez Richarda Berkeleya. Głos zabrali: Dziekan Wydziału, dr. hab. Andrzej Kudelski, prof. UW i Prodziekan – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, po czym wręczono dyplomy magisterskie i licencjackie. Wręczenie medalu im. Piotra Wrony – Joannie Macnar, okolicznościowe przemówienie przedstawiciela Absolwentów – Damiana Dziubaka  i wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” zakończyło część oficjalną.

Po części oficjalnej Dziekan zaprosił zebranych na drobny poczęstunek.

 

Zdjęcia: Rafał Chojnacki


Seminarium CeNT 30.11.2017
27 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Macieja Długosza, zatytułowany „Effects of hydrodynamic interactions on the apparent 1D mobility of proteins on DNA”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30.11.2017 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

 


Laureaci w konkursie UOTT na pracę dyplomową

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wyróżnienia zostały ufundowane przez prorektor ds. rozwoju dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW.

Praca doktorska:
Bartłomiej Iwańczak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Tytuł pracy: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”

Praca magisterska:
Karolina Pawlikowska – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW
Tytuł pracy: „Universal Sense Simulation Interface”

Wyróżnienie dla:
Konrad Kitka – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”

Praca licencjacka:
Adam Mamot – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”

Wyróżnienia dla:
1. Joanna Pisarek – Wydział Fizyki UW
Tytuł pracy: „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”

2. Agata Wójtowicz – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”

 

Serdecznie gratulujemy!

 


VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
22 listopada 2017

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach od 2010 roku.

Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Więcej informacji w zakładce Studenci – Komunikaty: http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/komunikaty/

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl


Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie NCN OPUS
20 listopada 2017

Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym OPUS „Helikalne oligomoczniki jako związki modelowe do badania dalekozasięgowego transportu elektronów” finansowanym przez NCN. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Seminarium CeNT 23.11.2017

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Zoltana Molnara z Uniwersytetu w Oxfordzie, zatytułowany „Cortical layer with no known function”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 23.11.2017 o godz. 13:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt