Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych-badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzących w modelowych układach lipidowych”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 06 października 2017

Data ostatniej modyfikacji: 21 października 2017