Oferta pracy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na WCh UW
06 października 2017

Oferta zatrudnienia w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na Wydziale Chemii UW. Termin przesyłania dokumentów upływa dnia 17 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych-badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzących w modelowych układach lipidowych”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Inauguracja Studiów „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” [RELACJA]

4 października 2017 r. w Centrum Nowych Technologii UW odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

O godz. 14.00 w Auli w budynku Centrum Nowych Technologii ślubowanie składali studenci kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”.

Uroczystość ta była wyjątkowa, gdyż oznaczała rozpoczęcie nowych studiów kryminalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, pierwszych tego typu interdyscyplinarnych studiów magisterskich w Polsce. Studia te są współprowadzone przez pięć wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Prawa i Administracji oraz Psychologii.

Wykład inauguracyjny pt. „Famous Cases Reviled” został wygłoszony przez światowej sławy kryminalistyka – prof. Henry C. Lee z University of New Haven, USA.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wykładzie odbył się poczęstunek, w czasie którego zaproszeni goście i studenci mogli porozmawiać z gościem honorowym prof. Henry C. Lee.

Prof. Henry C. Lee z dr Michałem Dobrowolskim – koordynatorem Studiów z ramienia Wydziału Chemii UW


Nagroda Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

 

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne przyznało nagrodę w konkursie za najlepsze prace dyplomowe absolwentowi Wydziału Chemii UW – Panu PAWŁOWI KARPOWICZOWI. 

Nagroda 3° prace licencjackie/inżynierskie, pod kierunkiem: dr inż. Rafał Prokopowicz (NCBJ), dr Agnieszka Korgul (Wydział Fizyki UW).

Nagrodę wręczył dr Wojciech Głuszewski, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Serdecznie gratulujemy!