Dni adaptacyjne

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2017/2018:


Data publikacji: 12 września 2017

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017