Dni adaptacyjne
12 września 2017

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2017/2018: