Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN

Oferta pracy w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017