Laureaci konkursu NCN ETIUDA 5 i SONATINA 1

26 lipca 2017 Laureaci konkursu NCN ETIUDA 5 i SONATINA 1

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od NCN w konkursie ETIUDA 5 i SONATINA 1. Laureatami ETIUDY 5 zostali: mgr Paweł Dąbrowski-Tumański i mgr Jan Krajczewski. Laureatem SONATINY 1 został: dr Marcin Ziemniak


Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA 5 i SONATINA 1 ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

Laureatami konkursu ETIUDA 5 zostali:

  • mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański, projekt pt.: „Zapętlone białka – wstęp do nanomedycyny”, kwota finansowania: 115 676 zł,
  • mgr Jan Karol Krajczewski, projekt pt.: „Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur srebra”, kwota finansowania: 90 481 zł.

Laureatem konkursu SONATINA 1 został:

  • dr Marcin Jarosław Ziemniak, projekt pt.: „Badania strukturalne nad mechanizmami inhibicji enzymów z rodziny USP usuwających ubikwitynę z białek eukariotycznych”, kwota finansowania:  1 044 097 zł.

Serdecznie gratulujemy!Data ostatniej modyfikacji: 19 września 2017