XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików-ChemSession’17
13 czerwca 2017

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego dziękuje doktorantom oraz młodym naukowcom warszawskich placówek chemicznych za udział w XIV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’17. Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2017 (piątek) w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52.

Głównym celem corocznego seminarium ChemSession jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Zaprezentowano 155 prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prezentacji zostały wydrukowane w materiałach ChemSession’17.

Komisja złożona z zaproszonych wykładowców oraz członków Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem, wybrała najciekawsze prace:

Nagroda I  –  Marcin Grajda (Instytut Chemii Organicznej PAN)

„Templation effect as a key for hydrogen bonded molecular capsules formation in polar media” P-37

Nagroda II – Urszula Budniak (Uniwersytet Warszawski)

„Wykorzystanie banku ubdb do obliczeń energii elektrostatycznej oddziaływań biomakromolekuł” P-7

Nagroda III – Katarzyna Orłowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Politechnika Warszawska)

„Porfiryny jako fotokatalizatory α-funkcjonalizacji ketonów” P-96

Nagroda III – Klaudyna Krzyżewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„Samoorganizacja alkilowych pochodnych dimerów cyjanobifenylu na HOPG – badania STM wpływu parzystości oraz długości łącznika alkilowego” P-69

Nagroda Publiczności  – Martyna Charyton (Politechnika Warszawska)

 „Nowe związki donorowo-akceptorowe zawierające ugrupowania karbazolowe do zastosowań w optoelektronice” P-11

Nagroda Publiczności  – Justyna Skoczek (Uniwersytet Warszawski)

 „Optoelektroniczny detektor nadtlenku wodoru do pomiarów w warunkach analizy przepływowej” P-116


Seminarium CeNT 22.06.2017

Serdecznie zapraszamy na wykład, który zaprezentuje Dr hab. Paweł Niewiadomski  z Centrum Nowych Technologii UW zatytułowany „Gli transcription factors –a roadmap from biochemistry to therapy”. Wykład odbędzie się w CeNT UW w  czwartek, 22 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt