Zaproszenie-zwiedzanie CNBCh UW dla pracowników WCh i WB
08 czerwca 2017


Misje gospodarcze

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje misje gospodarcze do niżej wymienionych przedsiębiorstw. Spotkania mają na celu możliwość przedstawienia ciekawych rozwiązań z Uniwersytetu Warszawskiego,  zapoznanie się z aktualnymi technologiami firmy, a także możliwość dyskusji typu „burza mózgów” na określone tematy. Zachęcamy do wzięcia udziału naukowców z różnych dziedzin chemii.

– 20 czerwca 2017 r. – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (Bukowno)
– CEDC International – fabryka alkoholi (Białystok) – termin do uzgodnienia
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Warszawa) – termin do uzgodnienia

Zgłoszenia proszę kierować do 12 czerwca do UOTT.
Osoba kontaktowa: Sandra Moczulska, e-mail: smoczulska@uott.uw.edu.pl; tel. 22 55 40 729