Oferta dla licencjantów, magistrantów i doktorantów

Proszę o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w nowo utworzonym Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) na Wydziale Chemii UW zlokalizowanym w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT3.

Zakres naszych badań obejmuje wykorzystanie nano- i mikro- skopowej strukturyzacji materiałów 2D przy pomocy lokalnych, powierzchniowych reakcji chemicznych wywołanych ciepłem w celu otrzymania nowych klas materiałów o przyszłych zastosowaniach dla elektroniki i fotowoltaiki. Ponadto, prowadzimy badania nad nowatorskimi metodami pomiarów właściwości nanomechanicznych pojedynczych cząsteczek białek.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl


Data publikacji: 06 czerwca 2017

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017