Granty wewnętrzne z UOTT
06 czerwca 2017

Metody leczenia schorzeń układu pokarmowego i stwardnienia rozsianego będą opracowywać naukowcy, którzy otrzymali granty z UOTT. 12 zespołów badawczych dostało w sumie prawie milion zł.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przyznał granty na badania pracownikom UW. Wśród dofinansowanych są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli branże związane z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i podnoszące konkurencyjność gospodarki.

UOTT przyznał finansowanie na badania z dziedzin takich, jak biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.

Największe kwoty – po 100 tys. zł – otrzymali:

  • Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński, Mateusz Kurciński, Maciej Błaszczyk z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na pracę „Komercyjna implementacja metody CABS-flex do wydajnych symulacji dynamiki struktury przestrzennej białek jako niezależnego pakietu oprogramowania”,
  • Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD) i/lub alergii pokarmowych”,
  • Jan Szczepanek, Yuriy Stepanenko, Piotr Kabaciński z Wydziału Fizyki „Oscylator światłowodowy o dużej mocy, wytwarzający ultrakrótki impulsy laserowe do zastosowań w medycynie, przemyśle i nauce”.

Wsparcie dostali też m.in. pracownicy Centrum Nowych Technologii na opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania guzów kory nadnerczy, Wydziału Socjologii na narzędzia informatyczne służące dialogowi społecznemu, Wydziału Biologii na badania nad metodą terapii stwardnienia rozsianego i łuszczycy.

Do komitetu inwestycyjnego ośrodka wpłynęły w sumie 26 wnioski. Fundusze pochodzą z projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowa oferta fizyki dla studentów 1ego sem. Chemii-i nie tylko!

Szanowny Studencie!

Chciał(a)byś poczuć i zobaczyć jak się uczy podstaw fizyki studentów w USA?

Serdecznie zapraszam do zainteresowania się NOWĄ OFERTĄ FIZYKI dla studentów 1ego semestru Chemii – i nie tylko!

Nowy przedmiot: General Physics 1: Mechanics (KOD PRZEDMIOTU: 1200-1GENPHM1) stanowi doskonały zamiennik „FIZYKI A”, a w dodatku uczony jest po angielsku przez wykładowcę, który wcześniej wiele lat wykładał i pracował na czołowych amerykańskich uczelniach.

Spróbuj, bo oprócz fizyki na pewno podszkolisz swój angielski!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW


Oferta dla licencjantów, magistrantów i doktorantów

Proszę o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w nowo utworzonym Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) na Wydziale Chemii UW zlokalizowanym w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT3.

Zakres naszych badań obejmuje wykorzystanie nano- i mikro- skopowej strukturyzacji materiałów 2D przy pomocy lokalnych, powierzchniowych reakcji chemicznych wywołanych ciepłem w celu otrzymania nowych klas materiałów o przyszłych zastosowaniach dla elektroniki i fotowoltaiki. Ponadto, prowadzimy badania nad nowatorskimi metodami pomiarów właściwości nanomechanicznych pojedynczych cząsteczek białek.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl


Uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego

29 maja 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego. W obchodach, które rozpoczęły się w południe vis a vis budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej, uczestniczyli między innymi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala, ambasador Francji Pierre Lévy oraz przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych a także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego – dziekani Wydziału Chemii UW oraz dyrekcja CNBCh UW. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem największej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie. Goście wydarzenia mieli okazję obejrzeć wystawę o historii Instytutu Radowego.

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Seminarium CeNT 08.06.2017

Serdecznie zapraszamy na wykład, który zaprezentuje Dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW zatytułowany „Design of new protein structures”. Wykład odbędzie się w CeNT UW w najbliższy czwartek, 8 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Debata: „Kampus-obóz czy agora” 08.06.2017


Konkurs na stanowisko post-doc (MAESTRO NCN)

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu badawczego MAESTRO Narodowego Centrum Nauki „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf