Informacja dot. sesji plakatowej magistrantów 2017

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 84 Magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 78 Studentów łącznie ze wszystkich Zakładów Dydaktycznych. Sześć osób zrezygnowało z wystąpień ustnych, ich nieobecność została usprawiedliwiona przez Panią Dziekan ds. Studenckich. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 7 Laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom prezentowanych wyników badań zrezygnowano z przyznania I, II oraz III nagrody. Przyznane zostały wyróżnienia za prezentacje ustne oraz plakaty.

Laureatami zostali:

– Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Pani Agata Zawistowska z Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Katarzyna Zakrzewska z Pracowni  Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Aneta Urban z Pracowni Peptydów,

Pani Natalia Kwietniewska z Pracowni Sterokontrolowanej Syntezy Organicznej,

Pani Joanna Macnar z Pracowni Teorii Biopolimerów.

– Za wyróżniający plakat:

Pan Daniel Tchoń z Pracowni Krystalochemii (P- 49)

Pan Piotr Krystosiak  z Pracowni Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych (P-63).

Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Monikę Stemler z Pracowni Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł (P-74).

Laureaci zostaną zaproszeni na najbliższą Radę Wydziału w dniu 07.06.2017 r. o godz. 15.00 w Starej Bibliotece w celu odbioru gratulacji  i dyplomów.


Data publikacji: 02 czerwca 2017

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017