10 wyróżnionych pracowników z Wydziału Chemii
24 maja 2017

Po raz trzeci pracownicy UW, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, otrzymali okresowe zwiększenie wynagrodzenia.

Wydział Chemii:

  • prof. dr hab. Paweł Kulesza
  • prof. dr hab. Sławomir Filipek
  • prof. dr hab. Renata Bilewicz
  • dr hab. Rafał Jurczakowski
  • dr hab. Iwona Rutkowska
  • dr hab. Łukasz Tymecki
  • prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
  • dr Janusz Cukras
  • dr Katarzyna Pałka

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców, dzięki którym Uniwersytet rozwija się, w 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego są wypłacane nagrody dla najlepszych pracowników.

– W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście wschodzących gwiazd światowej nauki według magazynu „Nature”. Ranking został stworzony na podstawie analizy dorobku naukowego i wyróżniał te instytucje, które zrobiły największe postępy w ostatnich czterech latach – przypomniał podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

– Oczywiście bycie „wschodzącą gwiazdą” jest dla nas wielką satysfakcją, ale było to możliwe dzięki państwa działalności, osiągnięciom i wysiłkom – podkreślił rektor. – Chciałbym wszystkim państwu podziękować za wysiłek. To dzięki tym osobom, które nie są usatysfakcjonowane, że robią coś dobrze albo przynajmniej przyzwoicie, które dążą do doskonałości naukowej, Uniwersytet może realizować swoje ambicje.

W trzeciej edycji nagród wyróżniono 127 pracowników Uniwersytetu. Kandydatów zgłaszali dziekani wydziałów i kierownicy jednostek. Laureatów wybierała specjalnie powołana przez rektora komisja profesorów reprezentujących różne uniwersyteckie wydziały. Przewodził jej dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. Komisja brała pod uwagę znaczące publikacje naukowe, opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki pracy badawczej, a także szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji.

– Praca i badania, które prowadzę, sprawiają mi wiele satysfakcji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że moje zaangażowanie jest doceniane. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna – powiedział po uroczystości dr hab. Robert Wiśniewski z Wydziału Historycznego, jeden z wyróżnionych pracowników.

Liczby programu

Wyróżnieni naukowcy przez rok będą otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych naukowców w 2017 roku pracuje na wydziałach Fizyki (16), Historycznym (11), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (10) oraz Chemii (10).

Uroczystość z okazji przyznania trzeciej edycji zwiększonych wynagrodzeń odbyła się 23 maja w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim.

LISTA NAGRODZONYCH NAUKOWCÓW (pdf)

Źródło: www.uw.edu.pl


Uroczyste Obchody 85. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego

W imieniu Zarządu Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie, zapraszamy na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie z okazji Uroczystych Obchodów 85. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej 15.


Wykład PTChem i wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na uroczystość wręczenia nagród im. Wojciecha Świętosławskiego oraz wykład pt. „Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas”, który wygłosi Prof. Anna Chrostowska (University of Pau and Pays de l’Adour (UPPA).

Uroczystość wręczenia nagród rozpocznie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 17:30, a wykład o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego ul. Koszykowa 75.

Po uroczystości wręczenia nagród im. Wojciecha Świętosławskiego i wykładzie Prof. Chrostowskiej odbędzie się spotkanie towarzyskie, na którym serwowane będzie świetne wino oraz znakomite kanapki, łakocie i owoce. Atmosfera na pewno będzie znakomita.


Seminarium Wydziałowe 31.05.2017

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

31 maja 2017 (środa), o 13:30,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. GILLES GUICHARD

[Universite de Bordeaux, CBMN, UMR 5248, Institut Europeen de Chimie et Biologie (IECB), Bordeaux-Pessac, Francja]

wygłosi wykład

„Self-assembled Foldamer Nanostructures with Confined Space or Inherent Porosity”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW