Laureaci konkursów NCN 12 edycji
16 maja 2017

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA 12 edycji ogłoszonych 15 września 2016r.

Laureatami konkursu OPUS 12 zostali:

  • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksosomów w błony lipidowe”, kwota finansowania: 924 420 zł
  • prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, projekt pt.: „Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy”, kwota finansowania: 695 500 zł

W konkursie PRELUDIUM 12:

  • mgr Jakub Jakub Jakowiecki, projekt pt.: „Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1”, kwota finansowania: 99 200 zł

W konkursie SONATA 12 laureatami zostali:

  • dr Dorota Matyszewska, projekt pt.: „Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływania antracyklin z układami biomimetycznymi modelującymi błony komórek zdrowych i nowotworowych”, kwota finansowania: 399 800 zł
  • dr Monika Anna Sadowska, projekt pt.: „Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości Pd w próbkach środowiskowych techniką woltamperometrii ze wstępnym zatężaniem”, kwota finansowania: 325 400 zł
  • dr Dorota Maria Nieciecka, projekt pt.: „Wpływ leków przeciwnowotworowych, nośników i koniugatów na zmiany w strukturze błon biomimetycznych – badanie chemicznego skutku terapii celowanej”, kwota finansowania: 460 800 zł

Serdecznie gratulujemy!


Wykład Koła Naukowego „PromienioTwórczy” 17.05.2017

Członkowie Koła Naukowego Promieniotwórczy serdecznie zapraszają na wykład pt: „Egzotyczne przemiany jądrowe na fotografiach OTPC”, podczas którego omówiony zostanie rozpad podwójny beta.

Informacje te przestawi Pan prof. dr hab. Marek Pfützner z Wydziału Fizyki Naszego Uniwersytetu.

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:30 dnia 17 maja (środa) br. w sali 141 Wydziału Chemii UW.


Seminarium CeNT 17.05.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pani prof. Małgorzaty Huflejt pod tytułem: „Applications of Glycoimmunology, Carbohydrate- Binding Proteins, Anti-Glycan Antibodies and Glycochip in Medicine and in Medical Research”.

Seminarium odbędzie się w Centrum Nowych Technologii UW (ul. Banacha 2C) w dniu 17.05.2017 o godz. 13:00 w Auli (nr 0142).

Abstrakt