Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa
10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że Senat Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB podjął uchwałę o nadaniu tytułu doctor honoris causa profesorowi dr hab. Adamowi Hulanickiemu, wieloletniemu przewodniczącemu, a obecnie honorowemu przewodniczącemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz profesorowi dr hab. Zbigniewowi Galusowi, członkowi honorowemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

W ten sposób UwB chce docenić wkład, jaki wnieśli Ci światowej sławy uczeni w rozwój nauk chemicznych, a także uniwersyteckiej chemii na Uniwersytecie w Białymstoku. Profesorowie Adam Hulanicki i Zbigniew Galus od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia. Pod kierunkiem profesora Adama Hulanickiego powstały trzy doktoraty naszych pracowników. Profesor Zbigniew Galus również był promotorem rozpraw doktorskich trzech pracowników Instytutu Chemii. Z Jego inicjatywy w 1992 roku odbył się w Białymstoku bardzo udany Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w dniu 18 maja 2017 o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku na terenie Kampusu Uniwersytetu przy ul. K. Ciołkowskiego 1.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB


Seminarium Wydziałowe 17.05.2017

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

17 maja 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr SWAPANDEEP SINGH CHIMNI
(Department of Chemistry, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Indie)

wygłosi wykład

„Bifunctional Organocatalysis in Action: Enantioselective Construction of Carbon-Carbon Bond”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Stypendia START 2017 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START,  w którym stypendia otrzymało 18 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci Konkursu START 2017 z Wydziału Chemii UW:

Paweł Dąbrowski-Tumański

Piotr Połczyński

Kamil Strzelak

Marcin Ziemniak

Stypendia START FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w rozwijaniu ich kariery naukowej. Laureaci mogą przeznaczyć fundusze na dowolny cel.

W dwudziestej piątej edycji konkursu 18 osób z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało po 28 tys. zł. Stypendia będą wypłacane przez rok.

Podobnie jak w poprzednich latach również w tej edycji konkursu START trzy osoby z najlepszymi ocenami jury mogły liczyć na otrzymanie stypendium zwiększonego do 36 tys. zł. Podwyższone stypendium dostał Michał Jarucha z Wydziału Fizyki UW. Dwie pozostałe wyróżnione osoby to młodzi naukowcy z UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu.

W tym roku do konkursu START zgłoszono 1152 wnioski, z czego 100 okazało się szczęśliwych dla ich autorów. 16 stypendiów zdobyli naukowcy z instytutów Polskiej Akademii Nauk, 14 – z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7 – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 7 – z Uniwersytetu Wrocławskiego. Średnia wieku laureatów wyniosła 28 lat. 48% stypendystów ma stopień doktora.

Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone 10 maja, uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: www.uw.edu.pl, www.fnp.org.pl