Seminarium Wydziałowe 10.05.2017
05 maja 2017

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

10 maja 2017 (środa), o 13:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej – Curie (obok Dziekanatu)

Dr inż. PAWEŁ HOREGLAD
(Laboratorium Chemii Metaloorganicznej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Kompleksy dialkiloalkoksygalowe – nowe katalizatory do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji rac-laktydu”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW