Dr Wiktor Lewandowski z grantem First Team FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała prawie 2 mln zł dr. Wiktorowi Lewandowskiemu na założenie zespołu badawczego.

W drugim konkursie grantowym First Team panowała duża konkurencja. Komisja konkursowa musiała ocenić 87 zgłoszonych wniosków. Ostatecznie wyłoniła 7 laureatów, którym w sumie przyznała 14 mln zł. Pieniądze mają pomóc młodym naukowcom pozostać w środowisku naukowym i zdobyć samodzielność. Fundusze będą wypłacane przez 3 lata. 2 osoby z grona zwycięzców będą prowadzić prace na Uniwersytecie Warszawskim. Granty są finansowane z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii wykorzysta grant na przedsięwzięcie o nazwie „Nanomateriały o przełączalnej strukturze dla technologii optoelektronicznych”. Jego celem jest przygotowanie innowacyjnych materiałów dla technologii fotonicznych (optoelektronicznych). Badania będą prowadzone przez interdyscyplinarny, dziesięcioosobowy zespół badawczy. Udział w pracach wezmą również światowej klasy polscy i zagraniczni eksperci (m.in. z Hiszpanii i Niemiec). – Przewiduje się, że rozwój fotoniki w XXI w. będzie tak samo ważny, jak rozwój elektroniki w wieku XX. Fotonika może zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak uzyskanie nowych generacji materiałów fotonicznych pozwalających na precyzyjne i „inteligentne” sterowanie światłem. Nasz zespół będzie podejmował naukowe i inżynieryjne wyzwania z pogranicza chemii, fizyki i biologii, aby doprowadzić do przygotowania takich materiałów – mówi dr Lewandowski.

Źródło: www.uw.edu.pl, www.fnp.org.pl

Fot. FNP


Data publikacji: 02 marca 2017

Data ostatniej modyfikacji: 16 marca 2017