VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”

W dniach 26-28 maja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędzie się szósta edycja Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza”.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie praktyczne wykorzystanie biotechnologii. W tym roku konferencję uświetnią:

  • prof. Wojciech Dzwolak – pracownik Wydziału Chemii UW zajmujący się m.in. zastosowaniem białek, jako nowych biomateriałów
  • prof. Jacek Jemielity – pracownik CeNT oraz UW, swoją pracę naukową poświęca syntezie nowych polinukleotydów o znaczeniu terapeutycznym i biologicznym
  • prof. dr hab Przemysław Wojtaszek – z Wydziału Biologii UAM zaangażowany w międzynarodowy projekt Flora Robotica
  • dr Marcin Nowotny – pracownik IIMCB, wykorzystuje krystalografię w biotechnologii i farmacji
  • dr Małgorzata Kęsik-Brodacka – pracownik IBA opracowujący wraz z zespołem uniwersalną szczepionkę na grypę
  • dr Robert Czajkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który pracuje z bakteriofagami patogenów roślinnych i nad ich aplikacyjnym zastosowaniem
  • dr Piotr Zaleski z IBA badający rodzaje oporności na antybiotyki.

Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyniki lub po prostu posłuchać ciekawych wykładów zapraszamy do rejestracji: Rejestracja


Data publikacji: 14 lutego 2017

Data ostatniej modyfikacji: 14 lutego 2017