Laureaci konkursów NCN – MAESTRO 8, SONATA BIS 6

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach MAESTRO 8, SONATA BIS 6 ogłoszonych 15 czerwca 2016r.

Laureatką konkursu MAESTRO 8 została:

  • prof. dr hab. Ewa Górecka, projekt pt.: „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”, kwota finansowania: 3 015 900 zł

W konkursie SONATA BIS 6 laureatami zostali:

  • dr Łukasz Mirosław Dobrzycki, projekt pt.: „Inżynieria Krystaliczna alkoholi i amin”, kwota finansowania: 1 388 500 zł
  • dr Wiktor Eligiusz Lewandowski, projekt pt.: „Strukturalne i elektrooptyczne właściwości ciekłokrystalicznych nanocząstek”, kwota finansowania: 1 870 000 zł
  • dr hab. Agnieszka Więckowska, projekt pt.: „Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota”, kwota finansowania: 1 698 600 zł

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 31 stycznia 2017

Data ostatniej modyfikacji: 05 maja 2017