Uroczystość wręczenia stypendiów ministra
12 stycznia 2017

Dnia 11 stycznia 2017 roku na Radzie Wydziału Chemii UW odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wykaz nagrodzonych studentów z Wydziału Chemii:

  1. Michał Biedrzycki
  2. Zuzanna Jańczuk
  3. Jarosław Kusio
  4. Sylwia Parzyszek
  5. Piotr Szustakiewicz

Wykaz nagrodzonych doktorantów z Wydziału Chemii:

  1. Jan Krajczewski
  2. Edyta Matysiak-Brynda

 


Seminarium Wydziałowe 18.01.2017

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM  WYDZIAŁOWE
18 stycznia 2017 (środa), o 15:00,
w Starej Bibliotece na Wydziale Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa
DR. HAB. JACEK JEMIELITY, PROF. UW (Centrum Nowych Technologii UW)
wygłosi wykład
„Chemicznie modyfikowane mRNA do zastosowań w terapii genowej –  od badań podstawowych do komercjalizacji i z powrotem”

Informacyjne RNA (mRNA) jest cząsteczką pośredniczącą między informacją genetyczną o naszych organizmach zapisaną w postaci DNA, a białkami pełniącymi większość funkcji w komórkach i poza nimi. Seminarium poświęcone będzie subtelnym chemicznym modyfikacjom informacyjnego RNA, dzięki którym ta ważna biologicznie cząsteczka nabywa nowych właściwości istotnych z punktu widzenia zastosowań terapeutycznych, w tym tzw. szczepionek przeciwnowotworowych opartych na mRNA. Istotnym elementem seminarium będzie osobisty pogląd Prelegenta na powiązanie badań podstawowych z komercjalizacją, w jaki sposób te dwie zgoła odmienne dziedziny wzajemnie na siebie wpływają.