Nagroda MNiSW

Dr hab. Sebastian Kmiecik z Wydziału Chemii został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody przyznawane są przez resort za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatów zgłaszają m.in. rady wydziałów, rady naukowe lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe.

Dr hab. Sebastian Kmiecik, laureat nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia jest adiunktem w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami łączącymi chemię oraz biologię, m.in. biologią strukturalną oraz modelowaniem molekularnym.

 


Data publikacji: 13 grudnia 2016

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2017