Graduacja rocznika 2015/2016

W piątek 25 listopada 2016 roku odbyła się na Wydziale Chemii Graduacja Absolwentów rocznika 2015/2016.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga i Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Promotorzy i Opiekunowie prac magisterskich i licencjackich, Absolwenci i ich rodziny oraz pracownicy Wydziału.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego prowadzony przez Irinę Bogdanovich. Głos zabrali: Dziekan Wydziału, dr. hab. Andrzej Kudelski, prof. UW i Prodziekan – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, po czym wręczono dyplomy licencjackie i magisterskie. Wręczenie medalu im. Piotra Wrony – Urszuli Budniak, okolicznościowe przemówienie przedstawiciela Absolwentów – Tomasza Łęckiego  i wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” zakończyło część oficjalną.

Po części oficjalnej Dziekan zaprosił zebranych na drobny poczęstunek.


Data publikacji: 05 grudnia 2016

Data ostatniej modyfikacji: 20 lutego 2017