XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Warszawa, 21-22.09.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które w tym roku odbędzie się w Warszawie, w dniach 21-22.09.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim na terenie Kampusu Ochota.

Konferencja będzie bardzo dobrym miejscem do zaprezentowania aktualności ze świata nauk przyrodniczych oraz pozwoli nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wszystkich szczebli edukacji na dyskusję, jak również wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie edukacji przedmiotów przyrodniczych, a przede wszystkim integrację i nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze środowiskiem akademickim.

Tegoroczne forum jest organizowane przez Wydział Chemii we współpracy z Wydziałami: Geologii, Biologii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Organizacyjny