Archiwum seminariów

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM  WYDZIAŁOWE

20 grudnia 2016 (wtorek), o 15:00,
w Auli B Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101

Dr. KEVIN  G. YAGER
(Center for Functional Nanomaterials, Brookhaven National Laboratory, USA)

wygłosi wykład pt.:

„Synchrotron Scattering for Study of Soft Systems”

Abstrakt wykładu:

This talk will provide an overview of the use of synchrotron x-ray scattering methods for studying soft-matter systems and nano-materials. An introduction to the x-ray scattering technique will be presented, including the use of reflection-mode scattering to study thin films.
Experimental results from a selection of soft-matter systems will be presented: alignment of semiconducting polymers, in-situ measurement of reordering transitions of block-copolymers, and DNA-mediated assembly of nanoparticles. Finally, newly-developed x-ray scattering techniques, applicable to nanomaterials, will be presented.


W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Nobel 2016 – „for the design and synthesis of molecular machines”, który wygłosi Prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz.

Wykład odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologi Chemicznej PW, Aula Czochralskiego ul. Koszykowa 75.

 

Więcej informacji:

http://ptchem.waw.pl/seminaria-wykady/spotkania-czwartkowe/429-bohdan-korybut-daszkiewicz-nobel-2016-for-the-design-and-synthesis-of-molecular-machines.html


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

21 grudnia 2016 (środa), o 15:30,

w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr hab. ANDRZEJ HUCZKO, prof. UW

(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Synteza Spaleniowa Nanomateriałów”


Terminy Ogólnowydziałowych Seminariów Naukowych

Uwaga: tylko w jednym dniu 19.01.2017 r. zajęcia odbędą się 12.30-14.00  (pozostałe zajęcia w czwartki o tej samej  godzinie 10.00-11.30)

12.01, czwartek godz. 10.00-11.30
19.01, czwartek godz. 12.30-14.00
26.01, czwartek godz. 10.00-11.30
02.02, środa godz. 10.00-11.30
09.02, czwartek godz. 10.00-11.30
16.02, czwartek godz. 10.00-11.30
23.02, czwartek godz. 10.00-11.30

II semestr

02.03, czwartek godz. 10.00-11.30
09.03, czwartek godz. 10.00-11.30
16.03, czwartek godz. 10.00-11.30
23.03, czwartek godz. 10.00-11.30
30.03, czwartek godz. 10.00-11.30
06.04, czwartek godz. 10.00-11.30
13.04. czwartek godz. 10.00-11.30
20.04, czwartek godz. 10.00-11.30
27.04, czwartek godz. 10.00-11.30
04.05. czwartek godz. 10.00-11.30
11.05, czwartek godz. 10.00-11.30
18.05, czwartek godz. 10.00-11.30


Pierwsze w Nowym Roku seminarium CeNT.

12 stycznia o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Influence of knotted structure on function of proteins” przedstawi dr hab. Joanna Sułkowska, kierowniczka Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych CeNT.

Seminarium odbędzie się w auli 0142, wejście z holu CeNT po prawej stronie.


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM  WYDZIAŁOWE
18 stycznia 2017 (środa), o 15:00,
w Starej Bibliotece na Wydziale Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa
DR. HAB. JACEK JEMIELITY, PROF. UW (Centrum Nowych Technologii UW)
wygłosi wykład
„Chemicznie modyfikowane mRNA do zastosowań w terapii genowej –  od badań podstawowych do komercjalizacji i z powrotem”

Informacyjne RNA (mRNA) jest cząsteczką pośredniczącą między informacją genetyczną o naszych organizmach zapisaną w postaci DNA, a białkami pełniącymi większość funkcji w komórkach i poza nimi. Seminarium poświęcone będzie subtelnym chemicznym modyfikacjom informacyjnego RNA, dzięki którym ta ważna biologicznie cząsteczka nabywa nowych właściwości istotnych z punktu widzenia zastosowań terapeutycznych, w tym tzw. szczepionek przeciwnowotworowych opartych na mRNA. Istotnym elementem seminarium będzie osobisty pogląd Prelegenta na powiązanie badań podstawowych z komercjalizacją, w jaki sposób te dwie zgoła odmienne dziedziny wzajemnie na siebie wpływają.


19 stycznia o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Computational modeling of macromolecular complexes” przedstawi prof. Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium odbędzie się w auli 0142, w budynku CeNT.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

25 stycznia 2017 (środa), o 16:00,

w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. CHRISTIAN JELSCH

(Laboratoire Cristallographie Resonance Magnetique et Modelisations, Universite de Lorraine, Nancy, France)

wygłosi wykład pt.:

„Advanced charge density analysis & molecular recognition rules in crystals and biological macromolecules”

 

Abstract wykładu:

The charge density analysis methodology has been extended from small molecules to biological macromolecules like proteins through the use of the electron density databases. The software MoProSuite uses the multipolar atom model of Hansen & Coppens but offers also alternative modelling with dummy bond scatterers. An overview of the software functionalities will be given. Examples of protein crystals (crambin, aldose reductase, cholesterol oxidase, fatty acid binding protein) diffracting at ultra-high resolution will be exemplified. Multipolar modelling of the atoms electron density enables accurate computation of electrostatic energy in crystals of small molecules crystals and protein/ligand complexes. Unlike the atomic point charges approximation, the integration procedure takes into account the penetration energy, which is essential in short distance interactions. The impact of multipolar charge density on understanding molecular interactions, notably hydrogen bonds, will be discussed.

The contact enrichment descriptor yields information on the propensity of chemical species to form intermolecular interactions with themselves and other species. The enrichment ratio is obtained by comparing the actual contact surfaces in the crystal with those computed as if all types of contacts had the same probability to form. Crystals structures of halogenated and oxygenated (alcohols, phenols, esters, ketones …) families of compounds from the Cambridge Structural Database were extensively analyzed.  It was found in several cases that, in the presence of several oxygenated chemical groups, cross-interactions between different chemical groups (e.g. water/alcohols; alcohols/phenols) are often favored in the crystal packings.  The outlier compounds are instructive as they display peculiar or rare features. The methodology allows also detecting outliers which can be structures with errors.

 

 


26 stycznia o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Introduction to novel crystal growth-based materials at CeNT – ITME and their potential applications” przedstawi prof. Dorota A. Pawlak, kierowniczka Laboratorium Technologii Materiałowych CeNT oraz pracownik Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


2 lutego o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Towards oxygen-insensitive [FeFe]-hydrogenases” przedstawi dr Adam Kubas, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

22 lutego 2017 (środa), o 15:00,

w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr MARCIN KARBARZ

(Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)

wygłosi wykład

„Funkcjonalizacja środowiskowo czułych żeli polimerowych”


9 marca o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Optical communication in the low-power regime” przedstawi prof. Konrad Banaszek, kierownik Laboratorium Technologii Kwantowych CeNT.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


SPECJALNE SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

SPOTKANIE Z PROFESORAMI UNIWERSYTETU SAITAMA (JAPONIA) I UZDOLNIONYMI UCZNIAMI

Czwartek, 23 marca, godz. 10:00

Sala Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr Akira NAGASAWA:

Novel Properties of Group 8 Metal Complexes with Zwitterionic Dithiocarboxylate

oraz komunikaty studentów z Japonii i doktorantów Wydziału Chemii UW

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

Dziekan Wydziału Chemii UW


30 marca o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Inflammatory signaling from the endocytic pathway” przedstawi prof. dr hab. Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

5 kwietnia 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr BARTOSZ TRZASKOWSKI
(Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Modelowanie struktur i ścieżek reakcji nowych kompleksów rutenowych, potencjalnych katalizatorów metatezy olefin”


6 kwietnia o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Reactivity, electronic, and magnetic properties of fluoridesat high compression” przedstawi dr Dominik Kurzydłowski, Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych CeNT.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

10 kwietnia 2017 (poniedziałek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. ANDRZEJ KOWAL
(Brookhaven National Laboratory, USA;
Institute of Non-ferrous Metals, Division in Poznan, Central Laboratory of Batteries and Cells, Poznan;
Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow;
Center for Synthesis and Characterization of Nanomaterials, University of East Sarajevo, Zvornik, Bośnia i Hercegowina)

wygłosi wykład

„Nowoczesne technologie w wytwarzaniu ogniw paliwowych. Wczoraj, dzisiaj i jutro”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


13 kwietnia o godz. 13.00 prezentację zatytułowaną „Why chloroplasts and mitochondria retain their own genomes and genetic systems: Co-location for Redox Regulation of gene expression” przedstawi prof. John F. Allen, University College London.

Seminarium odbędzie się w auli 0142.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Marka Samocia z Politechniki Wrocławskiej zatytułowany: „Towards more efficient materials for nonlinear absorption and nonlinear refraction applications”. Wykład prof. Samocia odbędzie się w CeNT UW w najbliższy czwartek 27 kwietnia o godz. 13.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Dziekan Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAłOWE

9 maja 2017 (wtorek), o godz. 15:00,
w sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. WALTER THIEL
(Max-Planck-Institut fuer Kohlenforschung, Muelheim, Niemcy)

wygłosi wykład

“Surface-hopping excited-state dynamics”

Abstrakt

Szczególnie gorąco zapraszam na spotkanie z Prof. Thielem Doktorantów Wydziału Chemii UW. Zapraszam także inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

10 maja 2017 (środa), o 13:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej – Curie (obok Dziekanatu)

Dr inż. PAWEŁ HOREGLAD
(Laboratorium Chemii Metaloorganicznej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Kompleksy dialkiloalkoksygalowe – nowe katalizatory do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji rac-laktydu”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Zbigniewa Darzynkiewicza z New York Medical College zatytułowany: „Birth and death of the cell explored by multiparameterflowand imaging cytometry”. Wykład Prof. Darzynkiewicza odbędzie się w CeNT UW w najbliższy czwartek 11 maja o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

17 maja 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr SWAPANDEEP SINGH CHIMNI
(Department of Chemistry, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Indie)

wygłosi wykład

„Bifunctional Organocatalysis in Action: Enantioselective Construction of Carbon-Carbon Bond”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na seminarium pani prof. Małgorzaty Huflejt pod tytułem: „Applications of Glycoimmunology, Carbohydrate- Binding Proteins, Anti-Glycan Antibodies and Glycochip in Medicine and in Medical Research”.

Seminarium odbędzie się w Centrum Nowych Technologii UW (ul. Banacha 2C) w dniu 17.05.2017 o godz. 13:00 w Auli (nr 0142).

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

31 maja 2017 (środa), o 13:30,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. GILLES GUICHARD

[Universite de Bordeaux, CBMN, UMR 5248, Institut Europeen de Chimie et Biologie (IECB), Bordeaux-Pessac, Francja]

wygłosi wykład

„Self-assembled Foldamer Nanostructures with Confined Space or Inherent Porosity”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Roberta E. Rhoadsa z Louisiana State University zatytułowany: „Synergistic Application of Organic Chemistry and Biochemistry to Illuminate the Translation and Turnover of Messenger RNA”. Wykład Prof. Rhoadsa odbędzie się w CeNT UW w najbliższy czwartek 2 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy na wykład, który zaprezentuje Dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW zatytułowany „Design of new protein structures”. Wykład odbędzie się w CeNT UW w najbliższy czwartek, 8 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 czerwca 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr hab. WOJCIECH DZWOLAK, prof. UW

(Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Zjawisko amyloidogenezy białek i peptydów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład, który zaprezentuje Dr hab. Paweł Niewiadomski  z Centrum Nowych Technologii UW zatytułowany „Gli transcription factors –a roadmap from biochemistry to therapy”. Wykład odbędzie się w CeNT UW w  czwartek, 22 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

22 czerwca 2017 (czwartek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr RICHARD CAMPBELL
(Institut Laue-Langevin, Grenoble, Francja)

wygłosi wykład

„Non-equilibrium Effects in Oppositely Charged Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures at the Air/Water Interface – Insight from Neutron Reflectometry and Complementary Techniques”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

23 czerwca 2017 (piątek), o 14:30,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. TAKUMI WATANABE
(Institute of Microbial Chemistry (BIKAKEN),
Tokyo Laboratory of Synthetic Organic Chemistry,
3-14-23 Kamiosaki Shinagawa-ku, Tokio, Japonia)

wygłosi wykład

„Catalytic asymmetric total synthesis of leucinostatin A”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 czerwca 2017 (czwartek), o 12:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr FREDERIC LAMATY
[Institut des Biomolecules Max Mousseron (IBMM), Universite de Montpellier, Francja]

wygłosi wykład

„Olefin metathesis for the preparation of heterocycles: from polymeric support to alternative solvents”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład Dr Cecilia Winata z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zatytułowany:The zebrafish as a model for studying RNA Biology”. Wykład odbędzie się w CeNT UW w czwartek, 29 czerwca o godz. 12.00, w sali 0142.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, które poprowadzi dr Ellinor Haglund z Rice University (USA). Tytuł seminarium to: „Uncovering the Molecular Details Behind the Disease-Associated Mutations Identified in Leptin, and the role of the Pierced Lasso Topology”.

Seminarium odbędzie się 26 lipca 2017 (środa) o 14:30 w Centrum Nowych Technologii przy ul. Banacha 2C, sala seminaryjna 4050 (IV p.).

W załączniku zaproszenie.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

13 września 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. A. DAVID BUCKINGHAM
(University of Cambridge, Wielka Brytania)

wygłosi wykład

„Chiral discrimination in NMR spectroscopy”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład dr Sergei’a Grudinin’a, zatytułowany „On some aspects of computational predictions of protein structure and organization”. Wykład odbędzie się w CeNT 9 października o godz. 10:00, w sali 4050 na 4 piętrze.

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

5 października 2017 (czwartek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

(I) Dr. GALINA RADEVA
(Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences, Bułgaria)

wygłosi wykład

„Molecular methods for analysis of microbial communities”

(II) Dr. TAMARA PAYPANOVA
(Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences, Bułgaria)

wygłosi wykład

„Amino acid and peptide mimetics: potential tools for therapy”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

11 października 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. CHRISTIAN OLIVER KAPPE
(Institut fuer Chemie, University of Graz, Austria)

wygłosi wykład

“Organic Synthesis Goes Flow”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na wykład Dr hab. Bartosza Trzaskowskiego z Centrum Nowych Technologii, zatytułowany „In-silico design and mechanistic studies of metathesis catalysts”. Wykład odbędzie się w CeNT 12 października o godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

 


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

18 października 2017 (środa), o 15:30,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr ELŻBIETA MEGIEL
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Rodniki nitroksylowe w otrzymywaniu funkcjonalnych nanomateriałów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 października 2017 (czwartek), o 13:30,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Prof. ALEXANDAR Lj. BOJIC
(Laboratory for Applied, Industrial, and Environmental Chemistry,
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Nis, Serbia)

wygłosi wykład

„Advanced oxidation processes in water treatment”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UWDziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

23 października 2017 (poniedziałek), o 15:15,
w Auli im. Świętosławskiego

Prof. Csaba Janaky
University of Szeged
Department of Physical Chemistry and Materials Science
Szeged, Aradi square 1. HUNGARY

wygłosi wykład

„Nanostructured Electrode Assemblies for (Photo)Electrochemical Solar Fuel Generation”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

25 października 2017 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I p.)

Dr ARTUR WODYŃSKI
(Technische Universitaet Berlin, Niemcy)

wygłosi wykład

„Zastosowanie Hamiltonianu eXact 2-component (X2C) w obliczeniach parametrów spektroskopowych elektronowego rezonansu paramagnetycznego molekuł o lokalnych centrach paramagnetycznych sprzężonych wymiennie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 27 października 2017 (piątek) w budynku CNBCh w sali 0.38 o godzinie 10.00. Wykład pt. „Libraries of extremely localized molecular orbitals” wygłosi Prof. Alessandro Genoni (CNRS & Université de Lorraine, Metz, Francja).

Wszelkie dodatkowe szczegóły oraz abstrakt wykładu w załączonym posterze.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy w imieniu Laboratorium LFiKES i profesora J. Augustyńskiego na Seminarium Profesora Wojciecha Macyka z UJ, które odbędzie się w Auli na 1. piętrze we wtorek (24.10.2017 r.) o godzinie 12.00.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Zoltana Molnara z Uniwersytetu w Oxfordzie, zatytułowany „Cortical layer with no known function”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 23.11.2017 o godz. 13:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Macieja Długosza, zatytułowany „Effects of hydrodynamic interactions on the apparent 1D mobility of proteins on DNA”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30.11.2017 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

 


Serdecznie zapraszamy na seminarium prof. Barbary Tudek z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, zatytułowany „Repair of the oxidatively damaged DNA in etiology and therapy of cancer”. Seminarium odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 14.12.2017 w budynku CeNT I, godz. 12:00.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Duncan’a Smith’a z Uniwersytetu w Nowym Jorku, zatytułowany „Eukaryotic DNA replication: learning from the lagging strand”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 01.02.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

AbstraktAktualna lista seminariów znajduje się na stronie Seminaria.