Program konferencji

Program XX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

„Otaczający świat źródłem inspiracji dydaktycznych”

21.09.2019 r.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh) UW ul. Żwirki i Wigury 101

 

8:30 – rejestracja uczestników Forum

9:00 – 9:20 Otwarcie konferencji

9:20 – 9:45 Na co dzień i od święta – minerały w życiu człowieka – dr Agnieszka Marcinowska, Wydział Geologii

9:45 – 10:15 Nauczanie ewolucji: na styku biologii i geologii – dr hab. Mikołaj Zapalski, Wydział Geologii

10:15 – 11:00 Empiryczne podstawy nauczania przedmiotów przyrodniczych – dr Ewa Pyłka-Gutowska, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:45 – 12:30 Obserwacje, pomiary, eksperymenty fizyczne jako metoda poznawania przyrody – dr Krzysztof Karpierz, Urszula Dzienisiuk (Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 3; sala 0.03)

12:45 – 14:00 – obiad (CNBCh)

14:00 – 14:25 Kierunek – przyszłość, czyli kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – dr Marcin M. Chrzanowski, Wydział Biologii

14:25 – 14:50 – Chemia damskiej torebki i męskiego nesesera – dr Agnieszka Siporska, Wydział Chemii

14:50 – 15:35 Razem łatwiej czyli STEAM w terenie, mgr Małgorzata Witecka, mgr Anna Grzybowska, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

15:35 – 16:00 Czy warto na lekcjach przedmiotów przyrodniczych przeprowadzać doświadczenia z użyciem cyfrowych technik pomiarowych? – Tomasz Sobiepan

16:00 – 16:15 przerwa kawowa

 

Warsztaty tematyczne 16:15 – 19:00

16:15 – 17:45  Wykorzystanie pomiarów cyfrowych w doświadczeniach na lekcjach przedmiotów przyrodniczych – aspekty dydaktyczne i przykłady praktyczne – Tomasz Sobiepan (CNBCh Aula A)

16:15 – 17:45  Jak Darwin uczyłby o ewolucji? – czyli o ewolucji na lekcji inaczej – Joanna Lilpop, dr Marcin M. Chrzanowski, Wydział Biologii (CNBCh sala 0.38)

17:45 – 19:00 Jak wykorzystać czujniki w nauczaniu problemowym na lekcjach przedmiotów przyrodniczych – dr Agnieszka Siporska, Wydział Chemii (CNBCh sala 0.38)

17:45 – 19:00 Dostosowywania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku – dr hab. Marcin Chotkowski, Wydział Chemii (Gmach Radiochemii Sala 104)

 

19:15 – 19:30 „Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień…”, dr hab. Adam Hibszer

19:30 Kolacja