XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Warszawa, 21-22.09.2019 r.

„Otaczający świat źródłem inspiracji dydaktycznych”

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które w tym roku odbędzie się w Warszawie, w dniach 21-22.09.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim na terenie Kampusu Ochota.

Konferencja będzie bardzo dobrym miejscem do zaprezentowania aktualności ze świata nauk przyrodniczych oraz pozwoli nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wszystkich szczebli edukacji na dyskusję, jak również wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie edukacji przedmiotów przyrodniczych, a przede wszystkim integrację i nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze środowiskiem akademickim.

Tegoroczne forum jest organizowane przez Wydział Chemii we współpracy z Wydziałami: Geologii, Biologii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Organizacyjny

 

           

 

 

 

Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych to doroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z biologii, chemii, fizyki i geografii. Forum organizowane jest od 2000 r. w poszczególnych ośrodkach akademickich w Polsce, na różnych wydziałach nauk przyrodniczych. Dwukrotnie odbyło się w regionalnych ośrodkach metodycznych przy merytorycznym wsparciu kadry naukowej miejscowych uczelni.

I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody Jedność intelektualna Europy. Relacje człowiek – przyroda w świadomości uczniów”, org. Uniwersytet Wrocławski we współpracy z MEN, Wrocław, 18.09.2000

II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Uczniowski eksperyment przyrodniczy”, org. Uniwersytet A. Mickiewicza we współpracy z MEN, Poznań, 15.09.2001

III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny w realizacji edukacji przyrodniczej”, org. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z MEN, Lublin, 21.09.2002

IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym”, org. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych we współpracy z MEN, Toruń, 13.09.2003

V Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Indywidualizacja pracy z uczniem w edukacji przyrodniczej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych”, org. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we współpracy z CODN, Olsztyn 18-19.09.2004

VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Człowiek w środowisku przyrodniczym. Relacje. Konflikty. Współdziałanie. Wyzwania”, org. Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z CODN, Sosnowiec, 17-18.09.2005

VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Przyroda jako wstęp do edukacji matematyczno-przyrodniczej”, org. Akademia Świętokrzyska we współpracy z CODN, Kielce, 21-22.10.2006

VIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Komunikacja w edukacji przyrodniczej aspekty lingwistyczne, matematyczne, informatyczne i środowiskowe”, org. Uniwersytet Gdański we współpracy z CODN, Gdańsk, 22-23.09.2007

IX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Słońce i my”, org. Akademia Pedagogiczna im. KEN we współpracy z CODN, Kraków, 20-21.09.2008

X Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Natura a kultura”, org. Uniwersytet Wrocławski we współpracy z CODN, Wrocław, 19-20.09.2009

XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Krajobraz i człowiek”, org. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, 4-5.09.2010

XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej”, org. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 17-18.09.2011

XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Zmienia się nie tylko klimat – nowe w edukacji przyrodniczej”, org. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Komeńskiego, Leszno, 15-16.09.2012

XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Nowoczesne technologie w edukacji przyrodniczej”, org. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ, Opole, 14-15.09.2013

XV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Woda i my”, org. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin, 13-14.09.2014

XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Energia i my” org. Uniwersytet Śląski w Katowicach – WNoZ w Sosnowcu we współpracy z Oddziałem Katowickim PTG, Sosnowiec, 26-27.09.2015

XVII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Język nauk przyrodniczych” org. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24-25.09.2016

XVIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Góry w edukacji przyrodniczej” org. Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z Oddziałem Kieleckim PTG, Kielce, 23-24.09.2017

XIX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Odyseja Kosmiczna 2018” org. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 21-23.09.2018, Relacja: http://www.if.uz.zgora.pl/~forum2018/, https://www.facebook.com/odysejakosmiczna/

Organizatorem jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych jest Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii UW we współpracy z pozostałymi wydziałami przyrodniczymi.