Pracownia Peptydów

PRACOWNIA PEPTYDÓW

Kierownik pracowni:

prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Pozostali pracownicy:

 • Dr Karolina Pułka-Ziach
 • Dr Dagmara Tymecka
 • Dr Rafał Wieczorek
 • Dr Beata Wileńska
 • Dr Ewa Witkowska

Doktoranci:

 • Mgr Bartłomiej Fedorczuk
 • Mgr Karolina Grabowska
 • Mgr Anna Nieścioruk
 • Mgr Radosław Piast
 • Mgr Anna Puszko

Tematyka badawcza:

 • Projektowanie, synteza i badania konformacyjne peptydomimetyków o działaniu antyangiogennym
 • Synteza i badania konformacyjne foldamerów oligomocznikowych
 • Helikalne foldamery jako związki modelowe do badania dalekozasięgowego transportu elektronów
 • Badania stabilności peptydomimetyków w płynach fizjologicznych za pomocą HPLC-MS
 • Opracowywanie peptydów katalitycznych do reakcji prebiotycznych
 • Synteza peptydów bifunkcyjnych o potencjalnej aktywności przeciwbólowej
 • Badania aktywności związków wykazujących potencjalne właściwości antyangiogenne za pomocą metod immunoenzymatycznych oraz badań in vitro
 • Projektowanie i synteza koniugatów nanocząstek magnetycznych modyfikowanych peptydomimetykami o działaniu antyangiogennym
 • Zastosowanie metod spektrometrii mas do poszukiwania biomarkerów stanów patologicznych
 • Obrazowanie tkanek biologicznych za pomocą MALDI-MS
 • Synteza oraz badania zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej cyklicznych peptydów o aktywności antyangiogennej

Ostatnie osiągnięcia:

Patenty:

 • PAT.224854, Novel peptidomimetics with antiangiogenic activity

Misicka-Kęsik A, Tymecka D, Fedorczyk B, Wilenska B, Sosnowski P, Witkowska E, Ladam P, Perret G, Starzec A.

 • PCT/EP2016/070338, Novel cyclic peptidomimetics, compositions containing them and their use in the treatment of diseases associated with angiogenesis,

Misicka-Kęsik A, Grabowska K, Puszko A, Nieścioruk A, Sosnowski P, Fedorczyk B, Tymecka D, Wilenska B, Witkowska E.

Publikacje:

 • Szczepanska-Sadowska, E., Zera, T., Sosnowski, P., Cudnoch-Jedrzejewska, A., Puszko, A., & Misicka, A. (2017). Vasopressin and Related Peptides; Potential Value in Diagnosis, Prognosis and Treatment of Clinical Disorders. Current Drug Metabolism, 18(4), 306-345.
 • Grabowska, K., Puszko, A.K., Lipiński, P.F., Laskowska, A.K., Wileńska, B., Witkowska, E., Perret, G.Y. and Misicka, A., 2017. Structure-activity relationship study of a small cyclic peptide Hc [Lys-Pro-Glu]-Arg-OH: a potent inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor interaction with Neuropilin-1. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(2), 597-602.
 • Piast, R. W., & Wieczorek, R. M. (2017). Origin of Life and the Phosphate Transfer Catalyst. Astrobiology, 17, 277-285.
 • Wieczorek, R., Adamala, K., Gasperi, T., Polticelli, F., & Stano, P. (2017). Small and Random Peptides: An Unexplored Reservoir of Potentially Functional Primitive Organocatalysts. The Case of Seryl-Histidine. Life, 7(2), 19.
 • Grabowska, K., Puszko, A. K., Lipiński, P. F., Laskowska, A. K., Wileńska, B., Witkowska, E., & Misicka, A. (2016). Design, synthesis and in vitro biological evaluation of a small cyclic peptide as inhibitor of vascular endothelial growth factor binding to neuropilin-1. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(12), 2843-2846.
 • Frączak, O., Lasota, A., Tymecka, D., Kosson, P., Muchowska, A., Misicka, A., & Olma, A. (2016). Synthesis, binding affinities and metabolic stability of dimeric dermorphin analogs modified with β3‐homo‐amino acids. Journal of Peptide Science, 22(4), 222-227.
 • Sosnowski, P., Zera, T., Wilenska, B., Szczepanska‐Sadowska, E., & Misicka, A. (2015). Imaging and identification of endogenous peptides from rat pituitary embedded in egg yolk. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29(4), 327-335.
 • Kleczkowska P, Hermans E, Kosson P, Kowalczyk A, Lesniak A, Pawlik K, Bojnik E, Benyhe S, Nowicka B, Bujalska-Zadrozny M, Misicka A. (2016) Antinociceptive effect induced by a combination of opioid and neurotensin moieties vs. their hybrid peptide [Ile 9] PK20 in an acute pain treatment in rodents. Brain Research. 2016,1648:172-80.
 • Pulka‐Ziach K, Pavet V, Chekkat N, Estieu‐Gionnet K, Rohac R, Lechner MC, Smulski CR, Zeder‐Lutz G, Altschuh D, Gronemeyer H, Fournel S. (2015) Thioether Analogues of Disulfide‐Bridged Cyclic Peptides Targeting Death Receptor 5: Conformational Analysis, Dimerisation and Consequences for Receptor Activation. ChemBioChem. 16(2):293-301.
 • Slupska, M., Pulka‐Ziach, K., Deluga, E., Sosnowski, P., Wilenska, B., Kozminski, W., & Misicka, A. (2015). Synthesis of rigid tryptophan mimetics by the diastereoselective Pictet–Spengler reaction of β3‐homo‐tryptophan derivatives with chiral α‐amino aldehydes. Journal of Peptide Science, 21(12), 893-904.

Ostatnio obronione tematy prac licencjackich i magisterskich:

 • Synteza peptydów bifunkcyjnych o potencjalnym powinowactwie do układu opioidowego i melanokortynowego
 • Synteza peptydów bifunkcyjnych o potencjalnej aktywności przeciwbólowej
 • Synteza bifunkcyjnych ligandów peptydowych oddziałujących z receptorami związanymi z białkiem G
 • Nowe dodatki antyramicemizacyjne w syntezie peptydów
 • Katalityczne peptydy w reakcjach prebiotycznych
 • Synteza krótkiego kationowego lipopeptydu o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej
 • Synteza liniowych analogów batacyny, peptydu o właściwościach antybakteryjnych